MÔN HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY

Nguyên phụ liệu dệt may

Chủ đề
9
Bài viết
22
Chủ đề:
9
Bài viết:
22

Lập kế hoạch sản xuất

Chủ đề
2
Bài viết
6
Chủ đề:
2
Bài viết:
6

Tổ chức và quản lý may công nghiệp

Chủ đề
7
Bài viết
44
Chủ đề:
7
Bài viết:
44

Môn học khác ngành kỹ thuật may

Chủ đề
66
Bài viết
117
Chủ đề:
66
Bài viết:
117
Chủ đề:
127
Bài viết:
438
  • admin
Top