MÔN HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY

Nguyên phụ liệu dệt may

Chủ đề
8
Bài viết
20
Chủ đề:
8
Bài viết:
20
Chủ đề:Vải theo yêu cầu

Lập kế hoạch sản xuất

Chủ đề
2
Bài viết
6
Chủ đề:
2
Bài viết:
6

Tổ chức và quản lý may công nghiệp

Chủ đề
7
Bài viết
44
Chủ đề:
7
Bài viết:
44

Môn học khác ngành kỹ thuật may

Chủ đề
66
Bài viết
117
Chủ đề:
66
Bài viết:
117
Chủ đề:
125
Bài viết:
433
Chủ đề:đồ án_sơ mi nữ
Top