MÔN HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY

Nguyên phụ liệu dệt may

Chủ đề
12
Bài viết
25
Chủ đề:
12
Bài viết:
25

Lập kế hoạch sản xuất

Chủ đề
2
Bài viết
6
Chủ đề:
2
Bài viết:
6

Tổ chức và quản lý may công nghiệp

Chủ đề
7
Bài viết
44
Chủ đề:
7
Bài viết:
44

Môn học khác ngành kỹ thuật may

Chủ đề
66
Bài viết
117
Chủ đề:
66
Bài viết:
117
Chủ đề:
129
Bài viết:
441
Chủ đề:Crack
  • hooph
Top