MÔN HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY

Nguyên phụ liệu dệt may

Chủ đề
13
Bài viết
26
Chủ đề:
13
Bài viết:
26

Lập kế hoạch sản xuất

Chủ đề
2
Bài viết
6
Chủ đề:
2
Bài viết:
6

Tổ chức và quản lý may công nghiệp

Chủ đề
7
Bài viết
44
Chủ đề:
7
Bài viết:
44

Môn học khác ngành kỹ thuật may

Chủ đề
67
Bài viết
118
Chủ đề:
67
Bài viết:
118
Chủ đề:
130
Bài viết:
443
Top