min's latest activity

 • min
  min đã đăng chủ đề mới.
  Do nguyên phụ liệu cty mình không nhập khẩu được nên team thiết kế mình rảnh cần nhận thiết kế rập và may mẩu (Develop sample) ace nào...
 • min
  min đã đăng chủ đề mới.
  xưởng mình có 300 công nhân cần nhận hàng may gia công xuất khẩu ( không nhận hàng chợ) đã bảo chất lượng , các loại như ,váy ,đầm, áo...
 • min
  min đã đăng chủ đề mới.
  xưởng mình có 300 công nhân cần nhận hàng may gia công xuất khẩu ( không nhận hàng chợ) đã bảo chất lượng , các loại như ,váy ,đầm, áo...
 • min
  min đã đăng chủ đề mới.
  xưởng mình có 300 công nhân cần nhận hàng may gia công xuất khẩu ( không nhận hàng chợ) đã bảo chất lượng , các loại như ,váy ,đầm, áo...
 • min
  min đã đăng chủ đề mới.
  xưởng mình có 300 công nhân cần nhận hàng may gia công xuất khẩu ( không nhận hàng chợ) đã bảo chất lượng , các loại như ,váy ,đầm, áo...
Top