Nội dung mới nhất bởi Phạm Tài

  1. Phạm Tài

    Ứng dụng tin học vào ngành may

    cho mình xin bộ tài liệu với phamtai1111@gmail.com cám ơn bạn
  2. Phạm Tài

    Hệ thống kiểm soát chất lượng trên chuyền may

    cho mình xin chart kiểm soát với phamtai1111@gmail.com cám ơn nhiều
Top