Kết quả tìm kiếm

  1. huytomy

    [CHIA SẺ] Tài liệu QA

    Mô tả công việc chung và hiểu biết cần thiết của trưởng phòng QA, tài liệu rất cần thiết cho người tìm hiểu về QA và quy trình kiểm tra sản phẩm trong ngành may * Chịu trách nhiệm chung về hiệu quả công việc của phòng QA/QC * Báo cáo, tham mưu cho Giám đốc về chất lượng nguyên liệu, sản phẩm...
Top