Kết quả tìm kiếm

  1. B

    Cảnh báo lừa đảo

    Chào các bạn trong diễn đàn. Tôi cũng làm việc trong ngành may vì vậy nay tôi chia sẽ thông tin này để mọi người không bị lừa như tôi. Chuyện là tôi có giao dịch với một bạn ở tên Phương ở Bắc Giang sđt 0988612694. Lần đầu vì chưa biết thế nào tôi mua một ít thì ok, đến lần thứ 2 tôi thấy ổn nên...
  2. B

    Các bạn trong ngành lưu ý để tránh bị lừa

    Chào các bạn trong diễn đàn. Tôi cũng làm việc trong ngành may vì vậy nay tôi chia sẽ thông tin này để mọi người không bị lừa như tôi. Chuyện là tôi có giao dịch với một bạn ở tên Phương ở Bắc Giang sđt 0988612694. Lần đầu vì chưa biết thế nào tôi mua một ít thì ok, đến lần thứ 2 tôi thấy ổn nên...
Top