3 cuốn sách học vẽ từ căn bản đến nâng cao

Đây là 3 cuốn sách mà tôi đọc qua thấy họ chỉ cách vẽ và đánh bóng đối tượng ... rất hay, với 3 cuốn sách này được chia đều ra từng phần .. như vẽ thú vật, vẽ người, vẽ quang cảnh ... và đánh bóng .. không thiếu thứ gì trong 3 cuốn sách này :

HB_DS fix links:

http://mythuatvietnam.info/baiviet/e..._level_201.ra
http://mythuatvietnam.info/baiviet/e..._level_2_2.rar
http://mythuatvietnam.info/baiviet/e...evel_203_2.rar
(tài liệu sưu tầm từ mythuatvietnam.infor)
 
Ðề: 3 cuốn sách học vẽ từ căn bản đến nâng cao

Đây là 3 cuốn sách mà tôi đọc qua thấy họ chỉ cách vẽ và đánh bóng đối tượng ... rất hay, với 3 cuốn sách này được chia đều ra từng phần .. như vẽ thú vật, vẽ người, vẽ quang cảnh ... và đánh bóng .. không thiếu thứ gì trong 3 cuốn sách này :

HB_DS fix links:

http://mythuatvietnam.info/baiviet/e..._level_201.ra
http://mythuatvietnam.info/baiviet/e..._level_2_2.rar
http://mythuatvietnam.info/baiviet/e...evel_203_2.rar
(tài liệu sưu tầm từ mythuatvietnam.infor)
Tuyệt,rất cảm ơn bạn.....
 
Top