[XIN TÀI LIỆU] Bạn nào biết công thức thiết kế áo gió 2 lớp ko? giúp mình với

Ðề: có bạn nào biết công thức thiết kế áo gió 2 lớp ko? giúp mình với

Mình mới tham gia diễn đàn nên có gì sai mong bạn thông cảm.
Mình chi ghi biết công thức áo nam thôi nha.

Thân trước:
AB = dài áo = số đo - bo lai (4cm)
BB2 = sa vạt = 2cm
AC = hạ nách = 1/4 ngực + 4-> 5cm
AD = hạ eo = số đo
AA1 = vào cổ = 1/5 v cổ
AA2 = hạ cổ = 1/5 v cổ +1
AE = ngang vai = 1/2 vai
EE1 = hạ vai = 1/10 vai
CC1 = ngang ngực = 1/4 ngực +5-> 6cm
BB1 = ngang mông = ngang ngực + 1cm

Thân sau:
Sang dấu BB1, CC1, và đoạn AE đễ vẽ TS.
AB = dài áo = số đo - bo lai
AC= hạ nách = 1/4 ngực + 4-> 5cm
AD = hạ eo = số đo
AA1 = vào cổ = 1/5 cổ
AA2 = hạ cổ = 2 -> 3cm
AE = ngang vai = 1/2 vai
EE1 = hạ vai = 1/10 vai
CC1 = ngang ngực = 1/4 ngực + 5-> 6cm
BB1 = ngang mông = ngang ngực +1

Tay áo.
AB = dài tay = số đo - bo tay.
AC = hạ nách tay = 12 -> 13cm
BB1 = cửa tay = 1/2 số đo
AC1 = 1/2 ( đoạn cong vòng nách TT + đoạn cong vòng nách TS -1 )

Nón:
AB = ngang ma nón = 1/2 vòng đầu
AD = cao non = chiều cao đầu trước + 5-> 6cm
AE = 1/2( cổ trước + cổ sau ) +2cm

Chừa đường may:
Cồ : 0,7cm
Sườn vai, nách, đường đinh áo ( đoạn AB , đoạn sa vạt B1B2 chừa 1cm
Đường áo đoạn C1B1 chừa 1,5cm -> 2 cm.

TS:
Cổ : 0,7cm
Sườn vai, nách, BB1 : 1cm
Sườn than ( đoạn C1B1) : 1,5cm


Còn thiếu gì mong bạn thứ lỗi mình sẽ bổ sung thiếu sót.
 
Ðề: có bạn nào biết công thức thiết kế áo gió 2 lớp ko? giúp mình với

cảm ơn câc bạn đã giúp đỡ,mình sẽ thử cắt xem có được ko.minh mới học nên có gì ko biết mong cac bạn giúp đỡ nhe.thanks
 
Ðề: có bạn nào biết công thức thiết kế áo gió 2 lớp ko? giúp mình với

Mình mới tham gia diễn đàn nên có gì sai mong bạn thông cảm.
Mình chi ghi biết công thức áo nam thôi nha.

Thân trước:
AB = dài áo = số đo - bo lai (4cm)
BB2 = sa vạt = 2cm
AC = hạ nách = 1/4 ngực + 4-> 5cm
AD = hạ eo = số đo
AA1 = vào cổ = 1/5 v cổ
AA2 = hạ cổ = 1/5 v cổ +1
AE = ngang vai = 1/2 vai
EE1 = hạ vai = 1/10 vai
CC1 = ngang ngực = 1/4 ngực +5-> 6cm
BB1 = ngang mông = ngang ngực + 1cm

Thân sau:
Sang dấu BB1, CC1, và đoạn AE đễ vẽ TS.
AB = dài áo = số đo - bo lai
AC= hạ nách = 1/4 ngực + 4-> 5cm
AD = hạ eo = số đo
AA1 = vào cổ = 1/5 cổ
AA2 = hạ cổ = 2 -> 3cm
AE = ngang vai = 1/2 vai
EE1 = hạ vai = 1/10 vai
CC1 = ngang ngực = 1/4 ngực + 5-> 6cm
BB1 = ngang mông = ngang ngực +1

Tay áo.
AB = dài tay = số đo - bo tay.
AC = hạ nách tay = 12 -> 13cm
BB1 = cửa tay = 1/2 số đo
AC1 = 1/2 ( đoạn cong vòng nách TT + đoạn cong vòng nách TS -1 )

Nón:
AB = ngang ma nón = 1/2 vòng đầu
AD = cao non = chiều cao đầu trước + 5-> 6cm
AE = 1/2( cổ trước + cổ sau ) +2cm

Chừa đường may:
Cồ : 0,7cm
Sườn vai, nách, đường đinh áo ( đoạn AB , đoạn sa vạt B1B2 chừa 1cm
Đường áo đoạn C1B1 chừa 1,5cm -> 2 cm.

TS:
Cổ : 0,7cm
Sườn vai, nách, BB1 : 1cm
Sườn than ( đoạn C1B1) : 1,5cm


Còn thiếu gì mong bạn thứ lỗi mình sẽ bổ sung thiếu sót.
bạn oi mình muốn bổ túi 2 bên hân áo thị khoảng cách thế nào ?giúp mình vói
 
Ðề: có bạn nào biết công thức thiết kế áo gió 2 lớp ko? giúp mình với

Mình mới tham gia diễn đàn nên có gì sai mong bạn thông cảm.
Mình chi ghi biết công thức áo nam thôi nha.

Thân trước:
AB = dài áo = số đo - bo lai (4cm)
BB2 = sa vạt = 2cm
AC = hạ nách = 1/4 ngực + 4-> 5cm
AD = hạ eo = số đo
AA1 = vào cổ = 1/5 v cổ
AA2 = hạ cổ = 1/5 v cổ +1
AE = ngang vai = 1/2 vai
EE1 = hạ vai = 1/10 vai
CC1 = ngang ngực = 1/4 ngực +5-> 6cm
BB1 = ngang mông = ngang ngực + 1cm

Thân sau:
Sang dấu BB1, CC1, và đoạn AE đễ vẽ TS.
AB = dài áo = số đo - bo lai
AC= hạ nách = 1/4 ngực + 4-> 5cm
AD = hạ eo = số đo
AA1 = vào cổ = 1/5 cổ
AA2 = hạ cổ = 2 -> 3cm
AE = ngang vai = 1/2 vai
EE1 = hạ vai = 1/10 vai
CC1 = ngang ngực = 1/4 ngực + 5-> 6cm
BB1 = ngang mông = ngang ngực +1

Tay áo.
AB = dài tay = số đo - bo tay.
AC = hạ nách tay = 12 -> 13cm
BB1 = cửa tay = 1/2 số đo
AC1 = 1/2 ( đoạn cong vòng nách TT + đoạn cong vòng nách TS -1 )

Nón:
AB = ngang ma nón = 1/2 vòng đầu
AD = cao non = chiều cao đầu trước + 5-> 6cm
AE = 1/2( cổ trước + cổ sau ) +2cm

Chừa đường may:
Cồ : 0,7cm
Sườn vai, nách, đường đinh áo ( đoạn AB , đoạn sa vạt B1B2 chừa 1cm
Đường áo đoạn C1B1 chừa 1,5cm -> 2 cm.

TS:
Cổ : 0,7cm
Sườn vai, nách, BB1 : 1cm
Sườn than ( đoạn C1B1) : 1,5cm


Còn thiếu gì mong bạn thứ lỗi mình sẽ bổ sung thiếu sót.
Ðề: có bạn nào biết công thức thiết kế áo gió 2 lớp ko? giúp mình với

Mình mới tham gia diễn đàn nên có gì sai mong bạn thông cảm.
Mình chi ghi biết công thức áo nam thôi nha.

Thân trước:
AB = dài áo = số đo - bo lai (4cm)
BB2 = sa vạt = 2cm
AC = hạ nách = 1/4 ngực + 4-> 5cm
AD = hạ eo = số đo
AA1 = vào cổ = 1/5 v cổ
AA2 = hạ cổ = 1/5 v cổ +1
AE = ngang vai = 1/2 vai
EE1 = hạ vai = 1/10 vai
CC1 = ngang ngực = 1/4 ngực +5-> 6cm
BB1 = ngang mông = ngang ngực + 1cm

Thân sau:
Sang dấu BB1, CC1, và đoạn AE đễ vẽ TS.
AB = dài áo = số đo - bo lai
AC= hạ nách = 1/4 ngực + 4-> 5cm
AD = hạ eo = số đo
AA1 = vào cổ = 1/5 cổ
AA2 = hạ cổ = 2 -> 3cm
AE = ngang vai = 1/2 vai
EE1 = hạ vai = 1/10 vai
CC1 = ngang ngực = 1/4 ngực + 5-> 6cm
BB1 = ngang mông = ngang ngực +1

Tay áo.
AB = dài tay = số đo - bo tay.
AC = hạ nách tay = 12 -> 13cm
BB1 = cửa tay = 1/2 số đo
AC1 = 1/2 ( đoạn cong vòng nách TT + đoạn cong vòng nách TS -1 )

Nón:
AB = ngang ma nón = 1/2 vòng đầu
AD = cao non = chiều cao đầu trước + 5-> 6cm
AE = 1/2( cổ trước + cổ sau ) +2cm

Chừa đường may:
Cồ : 0,7cm
Sườn vai, nách, đường đinh áo ( đoạn AB , đoạn sa vạt B1B2 chừa 1cm
Đường áo đoạn C1B1 chừa 1,5cm -> 2 cm.

TS:
Cổ : 0,7cm
Sườn vai, nách, BB1 : 1cm
Sườn than ( đoạn C1B1) : 1,5cm


Còn thiếu gì mong bạn thứ lỗi mình sẽ bổ sung thiếu sót.
bạn có biết công thức cắt áo 3 lớp nữ và nam ko cho mình với
 
Top