Các bước cần thiết cho QC - QA

nghiaht66

Thành Viên
Xin Chào !

Đây chỉ là 1 ít kinh nghiệm thực tế, các bạn tham khảo và ứng dụng trong thực tế sẽ thấy giảm lổi phát sinh rất nhiều. Nó chỉ là phuơng pháp kiểm soát thôi (Đặc biệt ở chuyền may)

Bạn nào đang quản lý hệ thống chất lượng nhà máy lớn thì cần bổ sung thêm các biểu mẫu cũng như các qui trình kiểm tra chất lượng sản phẩm.
sau đây là các chuơng trình nhỏ, khi nào rảnh mình sẽ upload thêm

Kiểm tra vải, test màu, phân lot.
Kiểm tra phụ liệu, test phụ liệu đơn hàng
Qui trình kiểm tra Keo, Thun, So màu
In line, End line
TRAFFIC LIGHT TOOL (đã upload rồi)
preFinal, prepacking
Qui trình kiểm soát kim, kiểm tra và nhiều sổ sách theo dỏi về PSC.....
thống kê lổi QC bằng đồ thị để dể kiểm soát lổi
Hướng dẫn sử dụng máy các loại (Dành cho kiểm định nhà máy)
Lập kế hoạch bảo dưởng máy (Kiêm đinh)
......
Bạn nào cần đề tài nào mình sẽ gởi qua email
mail cua minh nghiaht66@gmail.com
 
Ðề: Các bước cần thiết cho QC - QA

Chào Nghĩa,

Bạn có thể giúp mình tất cả các tài liệu QC kể trên qua email: vikingluan@gmail.com Xin chân thành cảm ơn bạn nhiều.

---------- Post added at 09:24 PM ---------- Previous post was at 09:24 PM ----------

Chào Nghĩa,

Bạn có thể giúp mình tất cả các tài liệu QC kể trên qua email: vikingluan@gmail.com Xin chân thành cảm ơn bạn nhiều.
 
Ðề: Các bước cần thiết cho QC - QA

Chào anh Nghĩa,
Cám ơn anh về những tài liệu hữu ích. Bên công ty em hiện đang xây dựng "Quality control manuall", anh có thể cho em xin mẫu không? Cám ơn anh.

hoangthuy2601@yahoo.com

---------- Post added at 10:43 AM ---------- Previous post was at 10:42 AM ----------

Chào anh Nghĩa,
Cám ơn anh về những tài liệu hữu ích. Bên công ty em hiện đang xây dựng "Quality control manuall", anh có thể cho em xin mẫu không? Cám ơn anh.

hoangthuy2601@yahoo.com
 
Ðề: Các bước cần thiết cho QC - QA

Xin Chào !

Đây chỉ là 1 ít kinh nghiệm thực tế, các bạn tham khảo và ứng dụng trong thực tế sẽ thấy giảm lổi phát sinh rất nhiều. Nó chỉ là phuơng pháp kiểm soát thôi (Đặc biệt ở chuyền may)

Bạn nào đang quản lý hệ thống chất lượng nhà máy lớn thì cần bổ sung thêm các biểu mẫu cũng như các qui trình kiểm tra chất lượng sản phẩm.
sau đây là các chuơng trình nhỏ, khi nào rảnh mình sẽ upload thêm

Kiểm tra vải, test màu, phân lot.
Kiểm tra phụ liệu, test phụ liệu đơn hàng
Qui trình kiểm tra Keo, Thun, So màu
In line, End line
TRAFFIC LIGHT TOOL (đã upload rồi)
preFinal, prepacking
Qui trình kiểm soát kim, kiểm tra và nhiều sổ sách theo dỏi về PSC.....
thống kê lổi QC bằng đồ thị để dể kiểm soát lổi
Hướng dẫn sử dụng máy các loại (Dành cho kiểm định nhà máy)
Lập kế hoạch bảo dưởng máy (Kiêm đinh)
......
Bạn nào cần đề tài nào mình sẽ gởi qua email
mail cua minh nghiaht66@gmail.com
cảm ơn anh nghĩa vì bài viết của anh.
anh giúp em gủi lại qua địa chỉ này chút nhé:hoainamxunghe@gamil.com
cảm ơn anh nhiều
 
Top