Các nguyên tắc chọn lựa nguyên liệu và phương pháp chuyển đổi mẫu trang phục từ mẫu cơ bản

vanlien

Boss Bự
Giới thiệu
Qua bài học, học sinh cần nắm được những nguyên tắc chủ yếu trong việc lựa chọn nguyên phụ liệu trước khi tiến hành thiết kế 1 sản phẩm cho phù hợp với yêu cầu sản xuất. Bên cạnh đó, giới thiệu cho người học về các kỹ năng chuyển đổi mẫu rập nhằm phục vụ cho công tác tạo mẫu sau này.
Mục tiêu thực hiện

· Nhận biết các loại nguyên phụ liệu dùng trong sản xuất.
· Chọn lựa đúng nguyên phụ liệu phù hợp với yêu cầu của mã hàng.
· Giải thích phương pháp chuyển đổi mẫu cơ bản.
· Ứng dụng để thực hiện chuyển đổi li, chiết và tạo được sóng vải.

Nội dung chính

1. Các nguyên tắc lựa chọn nguyên phụ liệu may
2. Phương pháp chuyển đổi mẫu trang phục từ mẫu cơ bản
Phương pháp chuyển đổi chiết ly, xếp ly và tạo sóng vải
chỉnh sửa:6/11/2010

Chú ý:phải download đủ file về mới giải nén được.
 

Đính kèm:

Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top