cách chia đoạn thẳng thành nhìu đoạ bằng nhau

FANFANSONG

Quản Trị Viên
Ðề: cách chia đoạn thẳng thành nhìu đoạ bằng nhau

bạn chọn đoạn thẳng cần chia rồi vào lệnh
Edit - add- add slit lines /points
trong ô type of slit chọn point
trong ô distance chọn số đoạn mà bạn muốn chia vd 3 hoặc 4 trong ô number
ok xong
 
Top