Cách do trên cơ thể người

hungvuong

Thành Viên
CÁCH DO TRÊN CƠ THỂ NGƯỜI​
Vòng ngực: ngang qua đầu ngực và vòng ra phía sau.
Vòng eo: đo vòng quanh eo.
Vòng bụng: đo vòng quanh bụng.
Vòng mông: đo vòng lở nhất của mông.
Đo quai : đặt đầu thước tại điểm vai và cổ rồi đo xuống bên dới nách.
Dài sườn: tại bên dới lỗ nách tại đường may tới eo.
Độ sâu của lườn mông: đo từ eo tới đường thăng bằng ngang đáy.
Chiều dài tâm: đo từ cổ tới eo.
Chiều dài đủ: đo từ đầu vai tại chân cổ tới eo.
Độ nghiêng vai: đo từ đầu vai tới eo.
Độ sâu ngực: từ đầu vai tới đầu ngực.
Đo ngang vai trước: từ đầu vai này qua đầu vai kia ở thân trước.
Đo ngang vai sau: từ đầu vai này qua đầu vai kia ở thân sau.
Đo khoảng cách gữa 2 đầu ngực:đo khoảng cách gữa hai điểm cao nhất của ngực.
Đo đùi trên: đo chỗ lớn nhất của đùi.
Đo đùi giữa: chia đôi khoảng cách giữa đùi trên và đầu gối và đo.
Đo đầu gối: đo giữa đầu gối.
Bắp chân: đo phần lớn nhất của bắp chân.
Mắt cá: đo vòng quanh mắt cá.
Đo dài quần:từ eo tới mắt cá.
 
Top