Cần tìm đối tác quyét màu vải

Hi mọi người,

Bên mình vừa nhập một lô vải khoảng 1000m, mà màu bị loang, thời gian thì gấp nên ko thể yêu cầu để sản xuất bù để đưa về xưởng ở Quảng Nam được,

Bạn nào biết đối tác nào chuyên quét màu vải khu vực quanh Quảng Nam hoặc Đà Nẵng báo mình với,

Cám ơn mọi người,
 
Top