CẦN TUYỂN THỢ LÀM RẬP - MAY MẪU

- Công việc: ra rập, may mẫu hàng thời trang nữ.
- Số lượng: 3
- Yêu cầu : có kinh nghiệm làm việc 2 năm, ra rập may mẫu thành thạo.
- Lương thỏa thuận khi gặp trao đổi công việc.
- Làm việc tại TP.HCM
- Liên hệ: 0905 905 306 ( Việt)
0349 56
 
Top