Chức năng, nhiệm vụ quản lý cơ điện

vanlien

Boss Bự
I./ Yêu Cầu chung :
• Chấp hành tốt mọi Nôi Qui & Qui định của Công ty đề ra.
• Có tinh thần trách nhiệm, giải quyết sự việc nhanh nhẹn, linh hoạt, dứt khoát. Theo đuổi công việc hoàn tất và hiệu quả.
• Có tác phong đạo đức gương mẫu, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, luôn cố gắng học hỏi, trao đổi kinh nghiệm để cùng tiến bộ.
• Điều hành Quản lý trực tiếp các bộ phận (Thợ Máy, Thợ Điện, Nhân viên nghiệp Vụ PCĐ)
• Thay mặt Giám Đốc SX giải quyết các phát sinh trong SX trong phạm vi cho phép.
II./ Trách Nhiệm :
1./ Xây dựng và cố vấn cho Ban Giám Đốc trong lỉnh vực mình phụ trách. Quản lý, phân công công việc cho nhân viên trong Phòng Cơ Điện.
2./ Giám sát & bảo quản, bảo dưởng Tài sản nhằm phục vụ SX một cách thông suốt , hiệu quả và An toàn tuyệt đối.
3./ Ứng dụng công nghệ mới vào công tác quản lý. Vận hành, Bảo dưởng…Kích thích nhân viên sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến KT , học tập kinh nghiệm phục vụ SX.
4./ Hướng dẫn bàn giao cách sử dụng, bảo dưởng các Máy móc thiết bị chuyên dụng cho các đơn vị sử dụng một cách rỏ ràng.
5./ Giám sát & thực hiện đầy đủ cách Kiểm tra & bảo dưởng định kỳ các Thiết bị và các tiêu chuẩn Kiểm định nhà máy do khách hàng yêu cầu trong lỉnh vực mình phụ trách.
6./ Chuẩn bị vật tư phụ tùng & chế tạo các Cử gá lắp chuyên dùng theo yêu cầu đơn hàng của Xí nghiệp.
7./ Phỏng vấn chuyên môn, kiểm tra tay nghề các nhân sự thuộc phòng CĐ.
8./ Chịu trách nhiệm tòan bộ các sự cố do thiếu kiểm tra, giám sát trong công tác quản lý liên quan đến Thiết bị, Máy móc, Tài sản do BGĐ phân quyền.
9./ Nghiên cứu mẫu, kế hoạch sản xuất của Xưởng để có kế hoạch chuẩn bị MMTB kịp thời cho sản xuất.
10./ Đảm bảo nhân viên vận hành lò hơi có giấy chứng nhận nghiệp vụ và Nhân viên cơ điện được huấn luyện lớp PCCC.
11./ Giám sát thực hiện đúng các tiêu chuẩn về kiểm định nhà máy trong phạm vi quản lý của mình.
12./ Thực hiện các công việc khác do Ban Giám Đốc giao.
III./ Quyền Hạn :
1./ Bổ nhiệm, bãi nhiệm cán bộ công nhân viên thuộc Phòng Cơ điện.
2./ Được phép phê duyệt cho CB CNV PCĐ nghĩ phép từ 03 ngày trở xuống.
3./ Ý kiến đề xuất lên Ban Giám Đốc khen thưởng hay kỷ luật tập thể, Cá nhân các bộ phận do mình quản lý và Các đơn vị sai phạm trong công tác vận hành bảo quản các thiết bị.
4./ Được phép Kỷ luật hay trả nhân sự khi vi phạm Nôi qui & Qui định của Công Ty hoặc Đưa ra quyết định phạt trừ Trách nhiệm đối với CBCNV PCĐ trong quản lý vi phạm các qui định, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
5./ Ý kiến đề xuất lên Ban Giám Đốc khen thưởng hay kỷ luật tập thể CN các bộ phận do mình quản lý.

Download1
Link tải: http://file.congnghemay.net/2T9
 

Đính kèm:

Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top