Chuyển đổi file từ phần mềm Investronica sang Gerber?

Ðề: Chuyển đổi file từ phần mềm Investronica sang Gerber?

mở patterm design của gerber:
file/open: trong file ò type chọn investronica design sau chó kích chuột vào opition:
xuất hiện hộp thoai: source file chọn đường dẫn đến file exp
destiration directory: chọn đường dẫn đến thư mục chứa ( Chứa chi tiết sẽ đc bung ra)
kích unlock để bung file exp.
các file đc bung ra trong thư mục chứa vẫn là đuôi exp nhưng mở bình thường như các đuôi khác.
 
Ðề: Chuyển đổi file từ phần mềm Investronica sang Gerber?

mở patterm design của gerber:
file/open: trong file ò type chọn investronica design sau chó kích chuột vào opition:
xuất hiện hộp thoai: source file chọn đường dẫn đến file exp
destiration directory: chọn đường dẫn đến thư mục chứa ( Chứa chi tiết sẽ đc bung ra)
kích unlock để bung file exp.
các file đc bung ra trong thư mục chứa vẫn là đuôi exp nhưng mở bình thường như các đuôi khác.
Gerber mở DXF thì đơn giản rồi, còn Investronica mở đuôi DXF bằng cách nào, các bác có thể hướng dẫn mở file dxf bằng phần mềm investronica không ạ. Thanks.
 
Sửa lần cuối:
Top