Đề tài Tìm hiểu nghiệp vụ giao nhận nguyên phụ liệu nhập khẩu bằng đường biển tại công ty cổ phần ma

Đề tài Tìm hiểu nghiệp vụ giao nhận nguyên phụ liệu nhập khẩu bằng đường biển tại công ty cổ phần may Phương Đông -
Chương 1: Tổng quan về công ty cổ phần may Phương Đông
Chương 2: Tổ chức nghiệp vụ giao nhận nguyên phụ liệu nhập khẩu phục vụ sản xuất - gia công xuất khẩu bằng đường biển của công ty cổ phần may Phương Đông
Chương 3: Một số giải p háp đề xuất đối với nghiệp vụ nhận hàng nhập khẩu tại công ty cổ phần may Phương Đông
Nguồn: Luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệp
http://file.congnghemay.net/2Xr
 

Đính kèm:

Top