Giáo trình kiểm tra chất lượng ngành may QC(ĐH SPKT TP.HCM)

vanlien

Boss Bự
Giới thiệu môn học
Chương I: Khái quát chung về quản lý chất lượng
Chương II: Chất lượng sản phẩm
Chương III. Phương pháp quản lý chất lượng
Chương IV: Kiểm tra và đánh giá chất lượng sản phẩm ngành may
Chương V: Quản lý chất lượng qua các công đoạn của quá trình sản xuất
may công nghiệp
Tài liệu tham khảo
dowload1
 

Đính kèm:

LaoHac_VDK

VÔ VI
Sửa lần cuối:
Ðề: Giáo trình kiểm tra chất lượng ngành may QC(ĐH SPKT TP.HCM)

thanks nhiu hihihihihihihihihihi

---------- Post added at 12:04 AM ---------- Previous post was at 12:03 AM ----------

thanks you vẻy múch !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

---------- Post added at 12:04 AM ---------- Previous post was at 12:04 AM ----------

thanksssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
 
Ðề: Giáo trình kiểm tra chất lượng ngành may QC(ĐH SPKT TP.HCM)

Giới thiệu môn học
Chương I: Khái quát chung về quản lý chất lượng
Chương II: Chất lượng sản phẩm
Chương III. Phương pháp quản lý chất lượng
Chương IV: Kiểm tra và đánh giá chất lượng sản phẩm ngành may
Chương V: Quản lý chất lượng qua các công đoạn của quá trình sản xuất
may công nghiệp
Tài liệu tham khảo
dowload1
âfwygkusghvsknvsjnvuifvyeuibwoenijf

---------- Post added at 07:11 PM ---------- Previous post was at 07:10 PM ----------

Giới thiệu môn học
Chương I: Khái quát chung về quản lý chất lượng
Chương II: Chất lượng sản phẩm
Chương III. Phương pháp quản lý chất lượng
Chương IV: Kiểm tra và đánh giá chất lượng sản phẩm ngành may
Chương V: Quản lý chất lượng qua các công đoạn của quá trình sản xuất
may công nghiệp
Tài liệu tham khảo
dowload1
opdhgsdpihrpgfewgmoerigvmsingnb0ser e9sgrmaer90mg a90gamgpmLaluot_92
 
Giới thiệu môn học
Chương I: Khái quát chung về quản lý chất lượng
Chương II: Chất lượng sản phẩm
Chương III. Phương pháp quản lý chất lượng
Chương IV: Kiểm tra và đánh giá chất lượng sản phẩm ngành may
Chương V: Quản lý chất lượng qua các công đoạn của quá trình sản xuất
may công nghiệp
Tài liệu tham khảo
dowload1
---
Cám ơn bạn vì bài chia sẽ bổ ích này! <3
 
Top