Giáo trình thiết kế kế nhà xưởng

vanlien

Boss Bự
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ THIẾT KẾ MẶT BẰNG XNCN
1.1. Một số khái niệm
1.2. Xác định địa điểm
1.2.1. Tìm hiểu qui hoạch
1.2.2. Tìm hiểu diện tích khu đất.
1.2.3. Tìm hiểu hệ thống cung cấp và xử lý nước
1.2.4. Tìm hiểu hệ thống cung cấp năng lượng
1.2.5. Tìm hiểu vị trí và hệ thống giao thông sẵn có.
1.2.6. Tìm hiểu hệ thống thông tin liên lạc
1.3. Chuẩn bị tài liệu.
1.3.1. Tài liệu dây chuyền công nghệ...
1.3.2. Tài liệu chỉ dẫn xây dựng.
1.4. Yếu tố tự nhiên.
1.4.1. Địa hình, địa mạo..
1.4.2. Địa chất.
1.4.3. Khí hậu.
1.5. Yếu tố kinh tế văn hóa xã hội
1.5.1. Chỉ số về con người.
1.5.2. Phong thủy trong xây dựng..
1.5.3. Chỉ tiêu về kinh tế kỹ thuật..
1.5.4. Thủ tục hoàn tất trong xây dựng.
CHƯƠNG 2: QUI HOẠCH TỔNG THỂ XNCN.
2.1. Yêu cầu nhiệm vụ và nội dung thiết kế.
2.2. Qui hoạch san nền và hoàn thiện mặt bằng.
2.3. Hợp khối và nâng cao mật độ xây dựng.
2.3.1. Mục đích của hợp khối.
2.3.2. Nguyên tắc hợp khối..
2.3.3. Hạn chế của hợp khối.
2.3.4. Biện pháp nâng cao mật độ xây dựng.
2.4. Tổ chức mạng lưới giao thông.
2.4.1. Nguyên tắc bố trí..
2.4.2. Phân bố luồng giao thông.
2.5. Thống nhất, điển hình, tiêu chuẩn hóa.
2.5.1. Khái niệm.
2.5.2. Qui định thống nhất hóa trong xây dựng.
2.6. Qui hoạch không gian tổng thể.
2.6.1. Qui hoạch dạng phân khu.
2.6.2. Qui hoạch dạng sắp xếp khối.
2.6.3. Qui hoạch theo hướng dây chuyền.
2.6.4. Qui hoạch theo chi tiết.
2.6.5. Qui hoạch theo phân khu chức năng của nhà..

 

Đính kèm:

  • File size
    4 MB
    Lượt xem
    1,088
Top