Giáo trình thiết kế váy

vanlien

Boss Bự
Thiết kế váy là bài học cơ bản, trang bị cho người học về phương pháp đo, phương pháp thiết kế, phương pháp lựa chọn nguyên phụ liệu, màu sắc, được thiết kế trên một người hoặc một size cụ thể nào đó và tùy thuộc vào kiểu dáng, màu sắc, lứa tuổi, mục đích sử dụng. Từ phần học cơ bản này người học có khả năng phát triển với nhiều mẫu mã và chủng loại khác nhau cho giới nữ. Ngoài ra còn hướng dẫn cho người học biết cách điều chỉnh và sửa chữa những sai hỏng của sản phẩm.


Mục tiêu thực hiện

· Xác định các đặc điểm hình dáng của váy
· Thiết kế các bản vẽ chi tiết váy
· Kiểm tra và khắc phục các sai hỏng

Nội dụng chính

1. Đặc điểm hình dáng của váy
2. Dụng cụ - thiết bị
3. Xác định các số đo
4. Phương pháp tính vải
5. Tính toán dựng hình các chi tiết váy
6. Cắt các chi tiết
7. Kiểm tra các sai hỏng do cắt, cách chỉnh sửa

Link dowload: http://file.congnghemay.net/5u2
[PDF]http://congnghemay.net/pdf/giao trinh thiet ke vay.pdf[/PDF]
 

Đính kèm:

Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Ðề: Giáo trình thiết kế váy

hay wa đang tim cái nay

---------- Post added at 02:30 AM ---------- Previous post was at 01:28 AM ----------

sao không dowload dc vay?

---------- Post added at 02:30 AM ---------- Previous post was at 02:30 AM ----------

sao không dowload dc vay?
 
Top