Hỏi đáp về tiêu chuẩn ISO 9001 trong xưởng may

admin

Boss Bự
Thành viên BQT
HỎI ĐÁP VỀ TIÊU CHUẨN ISO 9001 & SA 8000
VÀ 1 SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG

Câu hỏi 1 : Tiêu chuẩn ISO 9001 là gì ?
Trả lời : Tiêu chuẩn ISO 9001 là các yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng mà công ty cổ phần may Công Tiến phải áp dụng nhằm :
Nâng cao năng lực quản lý
Nâng cao năng suất lao động & chất lượng sản phẩm
Thỏa mãn các đòi hỏi của khách hàng.

Câu hỏi 2 : Tiêu chuẩn ISO 9001 có mấy điều khoản chính?
Trả lời : Tiêu chuẩn ISO 9001 có 5 điều khoản chính, đó là
Hệ thống quản lý chất lượng
Trách nhiệm lãnh đạo
Quản lý nguồn lực
Tạo sản phẩm
Đo lường, phân tích, cải tiến

Câu hỏi 3 : Hệ thống quản lý chất lượng là gì :
Trả lời : Hệ thống quản lý chất lượng là các phương pháp quản lý được thống nhất xuyên suốt thành một hệ thống, nhằm định hướng & kiểm soát chặt chẽ toàn bộ các hoạt động của công ty để không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, uy tín của công ty & thu nhập cho người lao động.

Câu hỏi 4 : CBCNV Công ty Giang Thành Sew phải làm gì để áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng ?
Trả lời : Để áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 thì CBCNV Công ty cổ phần may Công Tiến phải :

Luôn hướng tới khách hàng vì khách hàng là điều cần thiết cho sự tồn tại của công ty .
Công ty phải hiểu, đáp ứng & nâng cao thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng.
Công ty phải đo được sự thỏa mãn của khách hàng .


Lãnh đạo phải vạch ra tầm nhìn chiến lược cho công ty và
Đặt ra những mục tiêu cụ thể cho công ty & phải tạo lòng tin cho mọi người tham gia vào việc hoàn thành các mục tiêu đó .
Cung cấp đầy đủ mọi nguồn lực cần thiết để thực hiện mục tiêu .

Mọi CBCNV trong công ty phải cùng tham gia xây dựng & áp dụng ISO 9001
Con người là vốn quý của công ty . Phải làm cho mọi người trong công ty cùng thỏa mãn .
Quản lý chất lượng không thể do 1 người hay 1 nhóm người thực hiện mà phải do toàn công ty thực hiện thì mới tạo thêm giá trị cho sản phẩm & làm lợi cho công ty .

Mọi hoạt động trong công ty phải thống nhất trong 1 hệ thống , không tách rời .
Trách nhiệm & quyền hạn phải rõ ràng & xuyên suốt theo hệ thống , không chồng chéo .
Phải có hoạt động đánh giá sự phù hợp & hiệu quả của hệ thống .
Phải có biện pháp khắc phục để sửa chữa sai sót của hệ thống .

Không ngừng cải tiến .
Phải cải tiến không ngừng sản phẩm , quá trình & cả hệ thống quản lý
Lấy phòng ngừa là chính.
Liên tục đào tạo , nâng cao nhận thức cho CBCNV .
Xây dựng mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn .

Quyết định trên cơ sở sự kiện :
Mọi quyết định phải dựa trên các kết quả phân tích dữ liệu bằng phương pháp khoa học chứ không phải do suy đoán cá nhân .
Phải sử dụng các kỹ thuật thống kê để thu thập , phân tích thông tin


Câu hỏi 5 : Chính sách chất lượng & trách nhiệm xã hội của công ty Giang Thành Sew là gì ?
Trả lời : “ Công ty Giang Thành Sew không ngừng nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng và người lao động của mình bằng cách :
Ap dụng đầy đủ, duy trì thường xuyên, cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng và trách nhiệm xã hội.
Tuân thủ các luật định và yêu cầu khác mà công ty thừa nhận

Câu hỏi 6 : Mục tiêu chất lượng & trách nhiệm xã hội của công ty Giang Thành Sew Tiến là gì ?
Trả lời : Công ty cổ phần may Công Tiến có 3 mục tiêu chính
Mục tiêu 1 : Phấn đấu đạt mức giá trị doanh thu gia công thuần túy năm 2008 là ____USD
Mục tiêu 2 : Phấn đấu giảm tỷ lệ thành phẩm phải sửa chữa trên chuyền còn dưới ____ %
Mục tiêu 3 : Duy trì mức thu nhập tối thiểu cho người lao động là _____ VNĐ / Người / Tháng.

Câu hỏi 7 : Tiêu chuẩn SA 8000 là gì ?:
Trả lời : Tiêu chuẩn SA 8000 là các yêu cầu về trách nhiệm xã hội mà công ty Giang Thành Sew phải áp dụng nhằm :
Hỗ trợ cho việc tuân thủ bộ luật Lao động.
Tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động về điều kiện làm việc, quyền lợi & các phúc lợi xã hội khác, từ đó người lao động sẽ ngày càng gắn bó với công ty và góp phần vào nâng cao doanh thu, uy tín của công ty và thu nhập của người lao động.
Thỏa mãn các đòi hỏi của các khách hàng quốc tế.
Góp phần giảm thiểu gánh nặng xã hội cho cộng đồng.

Câu hỏi 8 : Tiêu chuẩn SA 8000 có mấy điều khoản chính?
Trả lời : Tiêu chuẩn SA 8000 có 9 điều khoản chính, đó là
Không sử dụng lao động trẻ em
Không sử dụng lao động cưỡng bức
Đảm bảo sức khoẻ & an toàn cho người lao động
Đảm bảo quyền tự do tham gia công đoàn
Không phân biệt đồi xử
Thi hành kỷ luật đúng quy định pháp luật
Đảm bảo thời gian làm việc đúng quy định pháp luật
Đảm bảo tiền lương được trả đầy đủ & rõ ràng
Xây dựng hệ thống quản lý về trách nhiệm xã hội.

Câu hỏi 9 : Anh hay chị cho biết thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi tại công ty cổ phần may Công Tiến
Trả lời : Thời gian làm việc tại công ty được quy định & thực hiện như sau
Thời gian làm việc hàng ngày : từ 7h 00 – 16h 00
Thời gian làm thêm : từ 16h 00 – 17h 00
Có thể làm thêm giờ nhưng không quá 4h / 1 ngày, 12h / 1 tuần và 300h / 1 năm
Thời gian ăn cơm & nghỉ giữa ca : 1 giờ
Riêng phụ nữ đang nuôi con dưới 1 tuổi & phụ nữ có thai từ tháng thứ 7 trở đi thì chỉ làm việc không quá 7 giờ trong 1 ngày
Ngày nghỉ hàng tuần là ngày chủ nhật
Câu hỏi 10 : Anh hay chị cho biết các ngày nghỉ lễ, tết & nghỉ phép hàng năm được thực hiện như thế nào tại công ty Giang Thành Sew?
Trả lời :
Các ngày nghỉ lễ , tết được thực hiện tại công ty có 9 ngày là :
Tết dương lịch : 01 ngày
Tết nguyên đán : 04 ngày ( 1 ngày cuối năm cũ & 3 ngày đầu năm mới âm lịch )
Lễ chiến tháng : 01 ngày ( 30 / 4 hàng năm )
Quốc tế lao động : 01 ngày ( 01 / 5 hàng năm )
Lễ quốc khánh : 01 ngày ( 02 / 9 hàng năm )
Lễ giỗ Tổ Hùng Vương : 01 ngày ( 10 / 3 âm lịch hàng năm )
Nếu những ngày nghỉ lễ trên mà trùng vào ngày chủ nhật thì được nghỉ bù vào ngày liền kề
Quy định về nghỉ phép hàng năm tại công ty là :
Người tham gia trực tiếp sản xuất : 14 ngày / 1 năm
Người làm việc gián tiếp : 12 ngày / 1 năm
Người lao động làm việc liên tục 5 năm thì được cộng thêm 01 ngày phép.
Nếu người lao động nghỉ phép ở xa thì được tính thêm ngày đi đường ngoài ngày nghỉ phép và vẫn được trả lương như nghỉ phép.
Nếu trong năm, người lao động không nghỉ phép thì công ty sẽ thanh toán tiền như sau :
Lương phép = Mức lương tối thiểu ( 540.000 VNĐ ) x Hệ số lương cơ bản của người lao động : 26 ngày công x số ngày phép người lao động không nghỉ
Các ngày nghỉ khác là : ngoài thời gian nghỉ phép thì Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương trong các trường hợp :
Cha / hoặc mẹ của bản thân ( hay của vợ / hoặc chồng ) , con chết : nghỉ 03 ngày
Bản thân kết hôn : nghỉ 03 ngày
Con kết hôn : nghỉ 01 ngày
Phụ nữ trong thời gian mang thai được nghỉ 03 lần , mỗi lần 1 ngày để đi khám thai
Phụ nữ sinh con :
Là lao động trực tiếp sản xuất : được nghỉ hộ sản 5 tháng & hưởng 6 tháng trợ cấp tiền lương
Là lao động gián tiếp : được nghỉ hộ sản 4 tháng & hưởng 5 tháng trợ cấp tiền lương
 

admin

Boss Bự
Thành viên BQT
Câu hỏi 11 : Anh hay chị cho biết thời gian thử việc & hợp đồng lao động được thực hiện như thế nào tại công ty Giang Thành Sew ?
Trả lời :
Thời gian thử việc của người lao động được thực hiện là :
30 ngày đồi với lao động giản đơn
60 ngày đối với lao động làm việc đòi hỏi có chuyên môn nghiệp vụ cao
Sau thời gian thử việc, nếu đạt yêu cầu thì người lao động được ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Thời gian thử việc vẫn được tính vào thời gian công tác của người lao động

Câu hỏi 12 : Anh hay chị cho biết cách thức tính lương cho công nhân sản xuất tại công ty Giang Thành Sew ?
Tiền lương 1 bước công việc = sản lượng thực hiện bước công việc đó x đơn giá cua bước công việc x phụ cấp kiểm tra x phụ cấp nhảy bước công việc
Tiền lương của 1 người = tổng tiền lương của các bước công việc mà người đó thực hiện
Phụ cấp kiểm tra được tính 1% đối với bước công việc có bậc 1 / 6
3% đối với bước công việc có bậc 2 / 6 & 3 / 6

Câu hỏi 14 : Anh hay chị cho biết người lao động tại công ty cGiang Thành Sew được đào tạo như thế nào ?
Trả lời : Người lao động khi được tuyển dụng vào công ty Giang Thành Sew sẽ được đào tạo như sau :
Được phòng Tổ Chức Hành chính tập trung đào tạo về nội quy lao động, nội quy an toàn vệ sinh lao động, quy chế phân phối lương, tiêu chuẩn ISO 9001 & SA 8000
Được đào tạo tại chỗ ( nơi làm việc ) về quy định vận hành thiết bị, tay nghề, sử dụng bảo hộ lao động & yêu cầu về năng suất / chất lượng sản phẩm.
Hàng năm, được tập trung đào tạo lại về tiêu chuẩn ISO 9001 & SA 8000
Khi cần, công ty sẽ tổ chức đào tạo nâng cao tay nghề, nghiệp vụ cho CBCNV liên quan.

Câu hỏi 15 : Anh hay chị hãy cho biết lợi ích của việc áp dụng ISO 9001 & SA 8000 :
Trả lời : Lợi ích của việc áp dụng ISO 9001 & SA 8000 là :
Người lao động được thực sự tôn trọng, là vốn quý của công ty.
Mọi hoạt động trong công ty được chỉ rõ về trách nhiệm / quyền hạn & phương pháp thực hiện nên hạn chế được nhiều sai sót, thiệt hại .
Điều kiện làm việc của người lao động ngày càng tốt hơn, người lao động được trang bị đầy đủ các thiết bị / công cụ & kiến thức / tay nghề đề nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm .
Uy tín / thị trường / doanh thu / lợi nhuận của công ty ngày càng phát triển, từ đó thu nhập / đời sống của người lao động ngày càng được cải thiện tốt hơn.
Công ty phát triển, tiền lương / thu nhập / đời sống người lao động được nâng cao, góp phần vào sự đổi mới & phát triển chung của xã hội.

Câu hỏi 16 : Anh hay chị hãy cho biết các yêu cầu về an toàn vệ sinh lao động tại Công ty cổ phần may Cong Tiến?
Trả lời :
Khi làm việc , CBCNV không được đi lại những nơi không thuộc phạm vi thực hiện nhiệm vụ của mình .
CBCNV phải sử dụng đúng / đủ các phương tiện bảo hộ đã được cấp phát . Đặc biệt , đối với những CBCNV sửa chữa thiết bị cơ / điện , vận hành các loại máy móc nếu vi phạm việc sử dụng sai mục đích hoặc không đủ trang bị bảo hộ lao động sẽ bị kỷ luật nghiêm khắc .
CBCNV khi làm việc phải :
Không vận hành các loại thiết bị nếu chưa được huấn luyện phương pháp vận hành .
Tuyệt đối tuân thủ các thao tác kỹ thuật , quy trình công nghệ , cách thức vận hành thiết bị đã được phổ biến bằng các quy định về vận hành thiết bị của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 .
Nghiêm cấm tự ý di chuyển thiết bị , thay đổi thao tác vận hành hoặc quy trình công nghệ
Nghiêm cấm việc tự ý tháo gỡ các phương tiện che chắn an toàn của các loại máy .
Nghiêm cấm việc tự ý thao tác sử dụng, tháo lắp, đóng mở các thiết bị điện, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn ( trừ những Người có trách nhiệm, trường hợp khẩn cấp để đảm bảo an toàn lao động ) .
Khi thấy rõ nguy cơ gây tai nạn lao động tại nơi làm việc của mình, phải lập tức rời khỏi nơi làm việc và báo cho An Toàn Viên để phối hợp xử lý.
Người lao động có bệnh phải xin phép đi khám bệnh .Nếu đang làm việc nếu qúa mệt mỏi được phép ngừng làm việc để đảm bảo an toàn cho người và vật tư thiết bị, nhưng phải báo cáo cho cấp quản lý trực tiếp biết
Tại khu vực kho tàng phải tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc xếp đặt & tồn trữ sản phẩm .
Nghiêm cấm việc xếp đặt sản phẩm quá cao hoặc che lấp các bảng điện , thiết bị điện .
Nghiêm cấm leo trèo để lấy hoặc xếp hàng trên cao mà phải sử dụng phương tiện là máy nâng hàng .
Nghiêm cấm việc ném hàng hóa hoặc các vật dụng khác từ trên cao xuống
Mọi CBCNV nếu phát hiện bất cứ sự cố nào của thiết bị hoặc hành động vi phạm nguyên tắc an toàn lao động có thể gây mất an toàn cho người & tài sản thì đều phải có nghĩa vụ thống báo ngay cho Cán bộ phụ trách an toàn lao động của đơn vị biết để xử lý hoặc thông báo bằng đường dây nóng số ____
Người lao động phải :
Thường xuyên vệ sinh máy móc, thiết bị , nơi làm việc .
Sắp xếp dụng cụ, nguyên liệu, phế liệu, sản phẩm gọn gàng, đúng nơi qui định, đảm bảo an toàn cho sản xuất .
Tham gia ngày cuối tuần, an toàn vệ sinh lao động.
Người lao động phải chấp hành tốt các qui định về vệ sinh phòng dịch, vệ sinh môi trường, không xả rác nơi làm việc, nơi công cộng, mua bán trước cổng Công ty.
Xưởng sản xuất phải được làm vệ sinh & lau chùi ít nhất 2 lần / ngày .
CBCNV khi vào nơi trực tiếp sản xuất phải tuân thủ việc đi dép trong xưởng đã được trang bị .
Nghiêm cấm việc làm rơi vãi dầu , nhớt máy hoặc hóa chất khác ra xưởng sản xuất hoặc nơi công cộng .
Tất cả các tổ sản xuất phải nghiêm túc thực hiện công tác quản lý các vật nguy hiểm như : kéo , kim, dùi, turnnervit . . .
CBCNV phải tham gia chương trình phòng chống dịch bệnh và khám sức khỏe định kỳ hàng năm do Công ty tổ chức.
Nghiêm cấm CBCNV có sử dụng các chất ma tuý, rượu, bia khi làm việc.
Nhà bếp , nhà ăn phải được vệ sinh , cọ rửa sạch sẽ hàng ngày & đảm bảo nguyên tắc 1 chiều
Phải tuyệt đối đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm , phải thực hiện lưu mẫu thức ăn hàng ngày .
Nghiêm cấm việc sử dụng các chất phụ gia đã được Bộ Y tế quy định cấm sử dụng .
Tất cả các dụng cụ phải được tẩy rửa sạch sẽ bằng xà phòng & nước nóng .
Mọi CNV tham gia chế biến thức ăn phải tuân thủ tuyệt đối việc sử dụng các trang thiết bị bảo hộ lao động . Đặc biệt phải tự giác khai báo với cơ quan Y Tế nếu mắc bệnh truyền nhiễm .
Nước để người lao động uống phải được xét nghiệm chất lượng ít nhất 1 năm / 2 lần .
Đối với những nhà thầu cung cấp thực phẩm , canteen phải cam kết với công ty về việc đảm bảo vệ sinh & an toàn thực phẩm
Các nhà vệ sinh phải luôn được rửa , lau chùi sạch sẽ & khử mùi hôi .
Tất cả các loại rác thải , phế liệu không sử dụng được phải tập trung đúng nơi quy định để đưa đến nơi xử lý theo quy định của cơ quan nhà nước .
CNV phải báo cáo với người có trách nhiệm và Y tế công ty nếu phát hiện việc vi phạm nguyên tắc vệ sinh lao động tại Công ty
Mọi người lao động có nghĩa vụ thực hiện tốt nội qui, qui định về phòng cháy chữa cháy.
Các CBCNV được giao trách nhiệm thì phải thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các phương tiện, dụng cụ phòng cháy, chữa cháy, hệ thống nước chữa cháy, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản Công ty.
Mọi người đều phải học sử dụng những phương tiện chữa cháy được trang bị của đơn vị. Định kỳ hàng năm , phải tổ chức diễn tập phòng cháy & chữa cháy ít nhất 1 lần .
Tất cả các phương tiện chữa cháy đều phải được đặt tại nơi dễ thấy , dễ lấy & có biển báo rõ ràng .
Nghiêm cấm sử dụng phương tiện dụng cụ phòng cháy, chữa cháy vào mục đích khác.
Nghiêm cấm để hàng hóa vật tư , sản phẩm che chắn hoặc ngay cạnh bảng điện, cầu dao điện, cầu chì, ổ cắm, dụng cụ phòng cháy chữa cháy.
Nghiêm cấm việc hút thuốc , sử dụng lửa tại các xưởng sản xuất , các kho tàng , văn phòng . . . ( ngoại trừ nhà bếp & nơi có bảng quy định được phép hút thuốc lá ) .
Nghiêm cấm :
Câu móc điện tùy tiện để sử dụng hoặc dùng dây điện cắm trực tiếp vào ổ cắm .
Dùng các loại kim loại khác thay cho cầu chì .
CBCNV khi ra về phải kiểm tra và thực hiện biện pháp an toàn điện, nước, lửa nơi làm việc .
Tất cả các lối thoát hiểm , cửa thoát hiểm phải có chỉ dẫn & đèn báo cửa thoát hiểm . Nghiêm cấm việc để các dụng cụ, dây điện, vật tư gây cản trở lối đi , lối thoát hiểm .
Tất cả các đèn báo cửa thoát hiểm phải được bật sáng & cửa thoát hiểm phải luôn được mở trong suốt thời gian làm việc , nghiêm cấm việc tự ý khóa các cửa thoát hiểm .
Khu vực kho tàng khi xếp đặt hàng hoá phải bố trí lối đi chính xuyên suốt kho , đậu xe lấy hàng phải tắt máy & hướng đầu xe ra ngoài .
Tiêu lệnh chữa cháy : Khi phát hiện ra cháy , người phát hiện phải :
Hô to “ CHÁY . . . CHÁY . . . CHÁY . . . “
Cúp cầu dao điện nơi xảy ra cháy .
Gọi số điện thoại 114 báo cháy .
Trực tiếp sử dụng bình CO2 hoặc bọt để dập tắt đám cháy .
 
Top