Hỏi làm sao giác sơ đồ diamino v6r2 chạy multi-core

Tôi đã cài đc diamino v6r2 , nhưng khi chạy giác sơ đồ thì máy chạy có 1 core, cpu chỉ 5% rất chậm và đơ
bản diamino v6r2 sp7
tôi thấy nghe nói bản này đã có multi-core
không biết làm sao để kích hoạt ?
 
Top