Lập kế hoạch cho bộ phận hoàn thành

Xin chào !

Một ứng dụng nhỏ cho bộ phậ hoàn thành, dành cho những người có kinh nghiệm quản lý.

Và biết sử dụng Excel.

Đã có hướng dẫn theo file đính kèm.

Bạn nào có bài hay hơn xin thỉnh giáo.

Bye
Bây giờ em mới đc biet forum này. Anh vui lòng cho em xin file vào email: hiennguyenthy.hbt@gmail.com dc ko ạ?
Em cảm ơn anh.
 
Mình thấy file của bạn đã rất hay rồi nhưng nếu phát triển lên 1 chút nữa thì sẽ còn hay hơn.
- Cùng 1 lúc trong bộ phận hoàn thành có nhiều mã hàng, có thể tự động phân chia tổng số lao động của bộ phận hoàn thành cho từng mã hàng tùy theo số lượng hàng, thời gian giao hàng sao cho thời gian làm việc và thời gian tăng ca của mỗi lao động như nhau được không? ( có thể là phân chia thêm cho số lao động có thể tăng ca và số lao động không thể tăng ca)
- Có thể làm chi tiết hơn cho từng nhóm trong bộ phận hoàn thành ( ủi, kiểm hàng, đóng gói v.v.) để sau khi theo dõi, ta có thể biết năng lực của từng bộ phận mà điều chỉnh cho phù hợp hơn có được không?
| day rut nhua
Các file áp dụng cho từng chuyền và nhà máy bạn port ở đâu mà mình không thấy?
 
Ðề: Lập kế hoạch cho bộ phận hoàn thành

Mình thấy file của bạn đã rất hay rồi nhưng nếu phát triển lên 1 chút nữa thì sẽ còn hay hơn.
- Cùng 1 lúc trong bộ phận hoàn thành có nhiều mã hàng, có thể tự động phân chia tổng số lao động của bộ phận hoàn thành cho từng mã hàng tùy theo số lượng hàng, thời gian giao hàng sao cho thời gian làm việc và thời gian tăng ca của mỗi lao động như nhau được không? ( có thể là phân chia thêm cho số lao động có thể tăng ca và số lao động không thể tăng ca)
- Có thể làm chi tiết hơn cho từng nhóm trong bộ phận hoàn thành ( ủi, kiểm hàng, đóng gói v.v.) để sau khi theo dõi, ta có thể biết năng lực của từng bộ phận mà điều chỉnh cho phù hợp hơn có được không?

Các file áp dụng cho từng chuyền và nhà máy bạn port ở đâu mà mình không thấy?
 
 
Top