LECTRA KHI IN CHỮ BỊ CHẠY RA NGOÀI

Hiện em đang dùng jusprin v2r2 khi in sơ đồ thì bị tình trạng cỡ và chữ bị nhảy ra ngoài làm cho tổ cắt rất khó khăng trong công đoạn cắt và đánh số xin hỏi các tiền bối có cách nào khắc phục được tình trạng này không xin cảm ơn...!
 
Hiện em đang dùng jusprin v2r2 khi in sơ đồ thì bị tình trạng cỡ và chữ bị nhảy ra ngoài làm cho tổ cắt rất khó khăng trong công đoạn cắt và đánh số xin hỏi các tiền bối có cách nào khắc phục được tình trạng này không xin cảm ơn...!
B vào tools/ activity management/ chếđộ in/ open/ HPGL/tích chọn Vectorize font.
 
Top