OUTLET & INLET

Xin chào mọi người, em đang không biết trong chuyên ngành may mọi người gọi OUTLET và INLET của quần là gì ạ?
Mọi người giúp em nhé ^^.
OUTLET: tức là chỗ chừa đường may đáy phía trên to và nhỏ dần về phía đáy.
INLET: chừa đường may đáy bằng nhau từ trên xuống tới đáy
 
Top