[PAD] Mở giúp file

e cần mở file PAD a chị nào có cài mở giúp e với rồi xuất file sang gemini dùm e với e làm đồ án cần mẫu để vẽ mà phần mềm PAD của e lại k mở dc file :'( a chị nào giúp e với cho e cái mail e gửi file qa :'(
 
Top