Pds báo lỗi không mở được

Chào các ban trên diễn đàn !
Mình đang sử dụng phần mềm gerber nhưng pds của mình báo lỗi khi mở lên
erros unable to login to storage area . Storage may be locked , nhân ok thì lại báo : Erros opening notch p- notch . No notch information for pieces (s)
có ai biết chỉ giúp mình cách sửa lỗi trên với .
 
Chào các ban trên diễn đàn !
Mình đang sử dụng phần mềm gerber nhưng pds của mình báo lỗi khi mở lên
erros unable to login to storage area . Storage may be locked , nhân ok thì lại báo : Erros opening notch p- notch . No notch information for pieces (s)
có ai biết chỉ giúp mình cách sửa lỗi trên với .
CHÀO BẠN
BẠN MỞ PDS LÊN LÀM THEO CÁC BƯỚC
B1
B1 upload_2016-10-5_13-27-5.png

B2
upload_2016-10-5_13-28-9.png

CHỌN ĐÚNG ĐƯỜNG DẪN LƯU LẠI LA OK NHE BẠN
 
Top