QA QC trong Công nghiệp Dệt may

QA (viết tắt của Quality Assurance – Đảm bảo chất lượng) và QC (viết tắt của Quality Control – Kiểm soát chất lượng) nghe thì có vẻ giống nhau, nhưng thực chất lại khác nhau. Các mặt hàng may mặc, phụ kiện và các sản phẩm dệt may được đánh giá chất lượng trong giai đoạn tiền sản xuất, trong quá trình sản xuất và kiểm tra lần cuối sau khi sản phẩm được hoàn thành.

QA- Đảm bảo chất lượng tập trung vào quá trình. QA xây dựng chất lượng vào từng bước của quy trình sản xuất bao gồm thiết kế, sản xuất và hơn thế nữa.

QC Kiểm soát chất lượng tập trung vào sản phẩm. QC một cách cơ bản nhất thường được hiểu là đánh giá chất lượng sản phẩm khi hoàn thành sản xuất và phân loại thành nhóm sản phẩm được chấp thuận và không được chấp thuận sau khi kiểm tra kết quả thực tế để đảm bảo rằng mọi thứ như mong đợi (yêu cầu của Buyer).

>>> Xem thêm: Phân biệt QA QC trong Công nghiệp Dệt may
 
Top