Quy trình kiểm tra phụ liệu ngành may

nghiaht66

Thành Viên
Quy trình kiểm tra phụ liệu ngành may
1. Mục tiêu: Hướng dẫn phương pháp kiểm tra và phân loại đánh giá phụ liệu trước khi SX.
2. Đối tượng kiểm tra: Tất cả phụ liệu nhập vào kho.
3. Trách nhiệm: Nhân viên phụ trách kho phụ liệu (Số lượng),Nhân viên chuyên trách QA kiểm tra & đánh giá (Chất lượng)
4. Số lượng mẫu kiểm tra: Lấy theo tiêu chuẩn AQL 0.4 số lượng từng loại phụ liệu.
B,Qui trình:
 Kiểm tra số lượng, chất lượng phụ liệu.
 Tất cả các phụ liệu nhận về phải kiểm tra đối chiếu với bảng màu đã được duyệt.
 Tất cả nguyên phụ liệu phải có thẻ bài hoặc nhãn liệt kê theo Mã hàng, đơn hàng, chủng loại, màu sắc…
 Kiểm tra theo bảng AQL 0.4 số lượng từng chủng loại.
 Lấy mẫu kiểm trong thùng carton : trên, giữa và cuối để kiểm tra chi tiết với mẫu yêu cầu.

download1
Link tải:http://file.congnghemay.net/2Sp[PDF]http://congnghemay.net/pdf/Qui trinh Kiem tra Phu lieu.pdf[/PDF]

Bạn nào tải tài liệu về muốn trao đổi thêm hoặc có gì chưa hiểu về tài liệu trong bài viết vui lòng comment trong topic này nhé.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Quy trình kiểm tra phụ liệu ngành may
1. Mục tiêu: Hướng dẫn phương pháp kiểm tra và phân loại đánh giá phụ liệu trước khi SX.
2. Đối tượng kiểm tra: Tất cả phụ liệu nhập vào kho.
3. Trách nhiệm: Nhân viên phụ trách kho phụ liệu (Số lượng),Nhân viên chuyên trách QA kiểm tra & đánh giá (Chất lượng)
4. Số lượng mẫu kiểm tra: Lấy theo tiêu chuẩn AQL 0.4 số lượng từng loại phụ liệu.
B,Qui trình:
 Kiểm tra số lượng, chất lượng phụ liệu.
 Tất cả các phụ liệu nhận về phải kiểm tra đối chiếu với bảng màu đã được duyệt.
 Tất cả nguyên phụ liệu phải có thẻ bài hoặc nhãn liệt kê theo Mã hàng, đơn hàng, chủng loại, màu sắc…
 Kiểm tra theo bảng AQL 0.4 số lượng từng chủng loại.
 Lấy mẫu kiểm trong thùng carton : trên, giữa và cuối để kiểm tra chi tiết với mẫu yêu cầu.

download1
Link tải:http://file.congnghemay.net/2Sp[PDF]http://congnghemay.net/pdf/Qui trinh Kiem tra Phu lieu.pdf[/PDF]

Bạn nào tải tài liệu về muốn trao đổi thêm hoặc có gì chưa hiểu về tài liệu trong bài viết vui lòng comment trong topic này nhé.
Gửi về địa chỉ gmail giúp em với được không.
địa chỉ mail của em: lemanvinhlinh@gmail.com
 
Quy trình kiểm tra phụ liệu ngành may
1. Mục tiêu: Hướng dẫn phương pháp kiểm tra và phân loại đánh giá phụ liệu trước khi SX.
2. Đối tượng kiểm tra: Tất cả phụ liệu nhập vào kho.
3. Trách nhiệm: Nhân viên phụ trách kho phụ liệu (Số lượng),Nhân viên chuyên trách QA kiểm tra & đánh giá (Chất lượng)
4. Số lượng mẫu kiểm tra: Lấy theo tiêu chuẩn AQL 0.4 số lượng từng loại phụ liệu.
B,Qui trình:
 Kiểm tra số lượng, chất lượng phụ liệu.
 Tất cả các phụ liệu nhận về phải kiểm tra đối chiếu với bảng màu đã được duyệt.
 Tất cả nguyên phụ liệu phải có thẻ bài hoặc nhãn liệt kê theo Mã hàng, đơn hàng, chủng loại, màu sắc…
 Kiểm tra theo bảng AQL 0.4 số lượng từng chủng loại.
 Lấy mẫu kiểm trong thùng carton : trên, giữa và cuối để kiểm tra chi tiết với mẫu yêu cầu.

download1
Link tải:http://file.congnghemay.net/2Sp

Cho mình xin tài liệu này nhé
klwvn.tuanpa@gmail.com

[PDF]http://congnghemay.net/pdf/Qui trinh Kiem tra Phu lieu.pdf[/PDF]

Bạn nào tải tài liệu về muốn trao đổi thêm hoặc có gì chưa hiểu về tài liệu trong bài viết vui lòng comment trong topic này nhé.
Cho mình xin tài liệu này nhé
klwvn.tuanpa@gmail.com
Link tải:http://file.congnghemay.net/2Sp => Bị Lỗi
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Quy trình kiểm tra phụ liệu ngành may
1. Mục tiêu: Hướng dẫn phương pháp kiểm tra và phân loại đánh giá phụ liệu trước khi SX.
2. Đối tượng kiểm tra: Tất cả phụ liệu nhập vào kho.
3. Trách nhiệm: Nhân viên phụ trách kho phụ liệu (Số lượng),Nhân viên chuyên trách QA kiểm tra & đánh giá (Chất lượng)
4. Số lượng mẫu kiểm tra: Lấy theo tiêu chuẩn AQL 0.4 số lượng từng loại phụ liệu.
B,Qui trình:
 Kiểm tra số lượng, chất lượng phụ liệu.
 Tất cả các phụ liệu nhận về phải kiểm tra đối chiếu với bảng màu đã được duyệt.
 Tất cả nguyên phụ liệu phải có thẻ bài hoặc nhãn liệt kê theo Mã hàng, đơn hàng, chủng loại, màu sắc…
 Kiểm tra theo bảng AQL 0.4 số lượng từng chủng loại.
 Lấy mẫu kiểm trong thùng carton : trên, giữa và cuối để kiểm tra chi tiết với mẫu yêu cầu.

download1
Link tải:http://file.congnghemay.net/2Sp[PDF]http://congnghemay.net/pdf/Qui trinh Kiem tra Phu lieu.pdf[/PDF]

Bạn nào tải tài liệu về muốn trao đổi thêm hoặc có gì chưa hiểu về tài liệu trong bài viết vui lòng comment trong topic này nhé.
cho mình xin tai liệu với,gửi về mail:phuongmaispkt@gmail.com
 
Top