Sơ đồ hệ thống kiểm soát chất lượng

Hi, các bạn !

Nếu các tài liệu mình gởi lên , nếu không download về được. Các bạn có thể tạo 1 địa chỉ email ???@gmail.com mình trả lòi tất cả.

Rất lâu không có lên diễn đàn nên không hồi âm được thành thật xin lổi.

Sẳn sàng chia sẻ thông tin cùng các bạn.
Trong sơ đồ hay các bước mình đều có chi tiết hướng dẫn. Các bạn có yêu cầu mình sẽ chia sẻ.

Địa chỉ mail của mình nghiaht66@gmail.com
Hay điện thoại 0903864915

bye
cho em xin một bản nhé mail của em, lethuymk@gmail.com
 
Hi, các bạn !

Nếu các tài liệu mình gởi lên , nếu không download về được. Các bạn có thể tạo 1 địa chỉ email ???@gmail.com mình trả lòi tất cả.

Rất lâu không có lên diễn đàn nên không hồi âm được thành thật xin lổi.

Sẳn sàng chia sẻ thông tin cùng các bạn.
Trong sơ đồ hay các bước mình đều có chi tiết hướng dẫn. Các bạn có yêu cầu mình sẽ chia sẻ.

Địa chỉ mail của mình nghiaht66@gmail.com
Hay điện thoại 0903864915

bye
bạn gửi mình xin vào mail: trannamson1985@live.com
 
Top