[CHIA SẺ] Tài liệu QA

Mô tả công việc chung và hiểu biết cần thiết của trưởng phòng QA, tài liệu rất cần thiết cho người tìm hiểu về QA và quy trình kiểm tra sản phẩm trong ngành may
* Chịu trách nhiệm chung về hiệu quả công việc của phòng QA/QC
* Báo cáo, tham mưu cho Giám đốc về chất lượng nguyên liệu, sản phẩm sản xuất lĩnh vực Cơ khí, Panel. * Xử lý các sự cố về chất lượng của nguyên liệu đầu vào và thành phẩm.
* Chịu trách nhiệm giám sát và test mẫu, công bố chất lượng sản phẩm.
* Tổ chức giám sát, kiểm tra chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất, yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục, phòng ngừa sự cố trong sản xuất ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.
* Duy trì thực hiện hệ thống Quản lý chất lượng của công ty: ISO 9001 và các chương trình cải tiến Kaizen, 5S…
* Kiểm tra và giám sát việc thực hiện, duy trì, cải tiến các hoạt động chất lượng tại các bộ phận, đảm bảo quá trình thực hiện phù hợp các tiêu chuẩn Công ty đang áp dụng.
* Đánh giá nội bộ, thanh tra và tự thanh tra trên toàn bộ hệ thống Công ty theo các tiêu chuẩn đang áp dụng. Tư vấn các bộ phận biện pháp khắc phục phòng ngừa.
* Tham mưu cho Ban GĐ về hệ thống quản lý chất lượng và tổ chức, quản lý, giám sát hệ thống quản lý chất lượng Công ty.
* Xây dựng mục tiêu, chính sách chất lượng và triển khai chính sách chất lượng đó trong bộ phận.
* Theo dõi khiếu nại khách hàng và xác định các phản ứng của khách hàng liên quan đến chất lượng sản phẩm.
* Đảm bảo các thiết bị và phương tiên đo lường luôn được bảo trì và trong tình trạng hoạt động tốt, được hiệu chuẩn đúng kỳ hạn .
Nguồn: Ebook
http://file.congnghemay.net/2V5
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top