thiết kế áo sơ mi nữ cơ bản

Garmenttech

Thành Viên
Đây là công thức TK áo sơ mi nữ. Cách thức tiến hành TK thì giống áo sơ mi nam thôi, mình chỉ làm ảnh minh họa cho công thức TK áo sơ mi nam, theo đó với công thức có sẵn này, các bạn hoàn toàn có thể TK cho mình bộ mẫu áo sơ mi nữ, tùy thuộc vào từng dáng người và ưu khuyết điểm của cơ thể mà chọn lượng cử động, số đo hạ xuôi vai... cho hợp lý nhé !
I ĐẶC ĐIỂM HÌNH DÁNG
-áo sơ mi dài tay cổ dứng chân rời
-thân sau có cầu vai rời không xếp ly
II KÍ HIỆU VÀ SỐ ĐO
-Da = Sđ = 64 cm Vm = 88 cm
-De = 37 cm Vn = 86 cm
-Xv = 4,5 cm Dt = 52 cm
-Vc = 36 cm Rv = 38 cm
III PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ
III . 1 Thiét kế thân sau
III . 1. 1 Xác định các đường ngang
-Gập vảI theo chiều dọc , mặt phảI vào trong . Từ đường gập đó tính các đoạn sau :
-Da = Sđ = 64 cm
-Bản cầu vai (Bcv) = 8 cm(Tb)
-Hạ nách sau (Hns) = 1/4 Vn + 1 (0,5 ÷ 2) = 22,5 cm
-Hạ eo = Sđ = 37 cm
-Từ các điểm vừa xác định kẻ các đường ngang vuông góc vào trong
III .1 . 2 Vòng nách
-Rộng chân cầu vai thân áo = 1/2 Rv = 19 cm
-Rộng ngang nách thân sau (Rnnts) = 1/4 Vn + 2 = 23,5 cm
-Rộng bả vai = 1/2 Rv – 1 =18 cm
-Giảm xuôi vai thân áo = 1 cm
-Vẽ đường chân cầu vai từ vị trí 1/3 của rộng chân cầu vai thân áo
-Vẽ vòng nách qua điểm 1/4 theo làn cong đều
III .1. 3 Sườn , gấu áo
-Rộng ngang eo = Rộng TS – 2 = 21,5 cm
-Rộng ngang gấu thân sau (Rngts) = 1/4 Vm + 2 = 24 cm
-Vạch đường sườn áo
III. 1 .4 Cầu vai
-Gập vải theo chiều ngang , mặt phải vào trong
-Bản cầu vai = 8 cm (Tb)
-Rộng ngang cổ (Rnc) = 1/6 Vc + 1,5 = 7,5 cm
-Mẹo cổ = 2,5 cm(Tb)
-Kẻ đường phân giác của góc tạo bởi đường rộng ngang cổ và mẹo cổ có độ dài bằng mẹo cổ
-Vạch vòng cổ theo vị trí 2/3 của đường phân giác
-Rộng chân cầu vai = 1/2 Rv = 19 cm
-Hạ xuôI vai = Sđ Xv – 0,5 cm =4 cm
-Từ hạ Xv lấy ra = 1 cm
-Nối vai con thân sau
-Vẽ vòng nách qua cầu vai
III . 2 Thiết kế thân trước
-Kẻ đường gập mép // cách mép vải 3 cm
-Kẻ đường giao khuy // cách đường nẹp áo 1,7 cm
-Đặt thân sau lên phần vải thân trước sao cho đường sống lưng trùng với đường khuy
-Sang dấu các đường ngang nách , ngang eo , ngang gấu , ngang cổ
III . 2 . 1 Vòng cổ , vai con
-Rộng ngang cổ = 1/6 Vc +2 = 8 cm
-Hạ sâu cổ =1/6 Vc +1,5 = 7,5 cm
-Vạch vòng cổ qua vị tri 1/3 theo làn cong đều
-Kẻ đường hạ Xv // và = 4,5 cm
-Vai con thân trước = Vai con thân sau – 0,5 cm
III . 2 . 2 Vòng nách
-Rộng thân trước = 1/4 Vn + 3,5 = 25 cm
-Giảm đầu vai = (1,5 ÷ 2) cm
-Từ giảm đầu vai kẻ vuông góc xuống phía dưới . chia đường thẳng đó thành 2 phần bằng nhau
-Vạch vòng nách qua vị trí 1/2 theo làn cong đều
III . 2 . 3 Sườn ,gấu áo
-Rộng ngang eo = Rộng TT – 2 =23 cm
-Rộng ngang gấu TT = 1/4 Vm + 3,5 =25.5 cm
-Vạch sườn áo
- Sa gấu = 1,5 cm
-Vạch làn gấu theo làn cong trơn đều
III . 2 . 4 Ra đường may
-Vai con ,vòng nách ,sườn áo ,gấu áo cắt dư 1 cm
-Vòng cổ cắt dư 0.7 cm
III . 3 Tay áo
III . 3 . 1 Xác định các đường ngang
-Gập vải theo chiều dọc, mặt phảI vào trong, dựa vào đường gập xác định các đoạn sau:
-Dài tay = Sđ Dt – Rộng bác tay = 48 cm
-Hạ mang tay = 1/10 Vn +(1,5÷2,5) = 10,1 cm
-Từ các điểm vừa xác định kẻ các đường ngang vuông góc vào trong
III . 3 . 2 Đầu tay
-Rộng bắp tay = 1/2 (Chu vi vòng nách TT + TS)
-Chia đường chéo đầu tay thành bốn phần bằng nhau
-Vẽ đầu tay mang sau theo mang cong đều(Tại điểm 1/4 từ điểm rộng bắp tay đánh xuống(0,5 ÷0,7) cm và tại điểm 1/3 rộng bắp tay đánh cong lên (2 ÷ 2,5) cm )
-Vẽ đầu tay mang trước hụt hơn đầu tay mang sau 1 cm tại điểm giữa của đầu tay mang sau theo làn cong đều
III . 3 . 3 Bụng tay
-Rộng cửa tay = 3/4 Rộng bắp tay
-Đánh đường bụng tay cong vào 0,5 cm tại điểm giữa bụng tay
-Mở cửa tay = 8 cm
III . 3 . 4 Cổ áo ( Tương tự áo sơ mi nam)
-Riêng cạnh vát bản cổ (7 ÷ 8 ) cm
III . 3 . 5 Bác tay ( Tương tự áo sơ mi nam)
Đây là ảnh minh họa cho công thức TK áo sơ mi nam, nhưng các bạn có thể hoàn toàn theo đó để làm cho mình mẫu áo sơ mi nữ nhé. Nhớ theo trình tự TK

tài liệu sưu tầm online nhé.
 
Top