Thông báo! mua bản quyền vbb cho congnghemay.net

vanlien

Boss Bự
Thân gửi tất cả anh em thành viên congnghemay.net,tình hình là diễn đàn của chúng ta từ trước tới nay đang sử dụng code không bản quyền của vBulletin,congnghemay.net cũng như rất nhiều diễn đàn khác đều dung kiểu này,tới khi nào mà diễn đàn đủ lớn và uy tín thì vbb sẽ gửi thư yêu cầu mua bản quyền và chỉ có một số diễn đàn lớn họ mới có kinh phí mua bản quyền.
Mình mới nhận được một mail có nội dung như thế này từ vBulletin

"từ
vBulletin Support Team contact@vbulletin.com tới
vanlien25041984@gmail.com
ngày
22:09 Ngày 20 tháng 10 năm 2011chủ đề
vBulletin Issue - Your Usage of vBulletin [SID-1095158-149ae286]được gửi bởi
vbulletin.com

Hello,

We have noticed that you are using vBulletin on your website congnghemay.net and are unable to locate a license for you in our records. If you currently have a vBulletin license, we would greatly appreciate your providing it to us, along with your contact information, so that we may update our records. You can send this information to us via email at support@vbulletin.com or give us a call at 1-877-326-6444 .

If you do not have a license, we would invite you to visit www.vbulletin.com and purchase a license to use on your website.

If for any reason you do not have a license and do not wish to purchase one, we would ask that you discontinue using vBulletin at this time. Utilizing an unlicensed version of vBulletin is illegal and we sincerely hope that is not the case in this instance.

Thank you and we look forward to hearing from you.

David”
Với tình hình như thế nên Văn Liên quyết định phải mua bản quyền cho diễn đàn của chúng ta nếu không thì trong thời gian rất ngắn nữa là họ sẽ khóa không cho chúng ta truy cập vào congnghemay.net như thế thì chúng ta sẽ mất một sân chơi chung cho dân ngành may,rất may quỹ của chúng ta còn đủ để mua bản quyền này.
Chi phí mua bản quyền: 5500.000 (vnd)
Nếu anh em nào thắc mắc về phí này có thể xem tại đây: http://www.bkns.vn/ban-quyen/ban-quyen-vbulletin.html.
 
Top