Thông báo về mất một số topic trong congnghemay.net

vanlien

Boss Bự
Gửi tất cả anh em thành viên diễn đàn congnghemay.net,sau một số lần bị hack tấn công diễn đàn congnghemay.net bằng phương pháp tràn dữ liệu thì Văn Liên kiểm tra lại thấy một số topic chia sẻ của anh em đã bị mất ví dụ như topic " hình ảnh offline của anh em miền nam ngày 8/12/2011"
và một số topic khác.
Văn Liên mong anh em thông cảm vì sự cố này và cũng mong rằng nếu anh em thấy topic mình đã bị mất thì hãy chia sẽ lại để cho cộng đồng congnghemay.net có một kho tài liệu đầy đủ hơn.
 
Top