Thong ke chi tiet cua opitex

Ðề: Thong ke chi tiet cua opitex

Ai chi ho em cach thong ke chi tiet cua opitex voi.em tks nhieu
thống kê trong optitex cực đơn giản.
double click vào một chi tiết bất kỳ nó hiện lên bảng Properties. Các thông tin bạn đặt ở đây sẽ được áp dụng vào maker. gồm các thông tin chính như:
1. Name - tên chi tiết
2. Quantity - Số lượng
3. pair - Ghép đôi hay là chi tiết đối xứng (tính năng này bắt đầu có ở V10). lệnh này rất nhanh khi chi tiết nào đó có 2 chi tiết và đối xứng nhau chỉ cần để số lượng là 1 và chọn lệnh này.
4. Code - thường dùng để gán mã hàng
5. Meterial - Nguyên liệu ( loại vải)
Ngoài ra có thể chọn thêm 1 chiều, 2 chiều hay 4 chiều trên sơ đồ. tuy nhiên thuọc tính này có thể thêm ở phần maker.
 
Top