[MIỀN BẮC] Tiêu chuẩn WRAP tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội trong ngành may mặc

Mục tiêu của chương trình chứng nhận WRAP là xúc tiến và chứng nhận hợp pháp, sản xuất mang tính nhân đạo và đúng nguyên tắc xử thế ở khắp nơi trên thế giới. Tham gia vào chương trình chứng nhận WRAP chứng minh lời cam kết của ngành công nghiệp may mặc đối với trách nhiệm xã hội trong thực tiễn kinh doanh bằng việc tôn trọng triệt để các nguyên tắc sản xuất WRAP.

WRAP
(Worldwide Responsible Accredited Production – Sản xuất được công nhận trách nhiệm toàn cầu) là một tiêu chuẩn độc lập của sản xuất đúng với nguyên tắc ứng xử, được thực hiện và kiểm soát một cách độc lập và bảo đảm rằng hoạt động của các nhà sản xuất đúng nguyên tắc ứng xử theo một quy tắc gắn kết và bao hàm toàn diện.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG ?

Tiêu chuẩn WRAP được áp dụng cho mọi tổ chức và doanh nghiệp không phân biệt vào loại hình, quy mô và sản phẩm, dịch vụ cung cấp. Bất cứ tổ chức nào cũng có thể áp dụng tiêu chuẩn WRAP cho lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.

LỢI ÍCH CỦA WRAP
  1. Nhằm nâng cao sự tin tưởng của khách hàng, đối tác và các bên quan tâm khác.
  2. Khẳng định cam kết của lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp trong việc thực hiện áp dụng, duy trì và cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp nhằm đảm bảo người lao động được quyền lợi khi được làm việc trong một môi trường an toàn, đảm bảo các điều kiện cần thiết và sức khỏe nhằm nâng cao chất lượng công việc đáp ứng với các yêu cầu.
  3. Đáp ứng với yêu cầu của pháp luật đối với những yêu cầu bắt buộc của luật định.
  4. Nâng cao hình ảnh, văn hóa doanh nghiệp và thương hiệu.
  5. Nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm, dịch vụ như một điều kiện để cung cấp.
  6. Loại bỏ rào cản xuất khẩu sang các khu vực Châu Âu: Mỹ, Anh….
QUÁ TRÌNH CHỨNG NHẬN WRAP

Để đạt được chứng nhận các nhà sản xuất phải hoàn thành quá trình gồm 3 bước:
Bước 1: Đăng ký và tự đánh giá theo chương trình chứng nhận WRAP
Nhà sản xuất đệ trình mẫu đăng ký và nộp lệ phí cho WRAP. WRAP cung cấp cho nhà sản xuất sổ tay tự đánh giá và giám sát. Nhà sản xuất phải đáp ứng việc tuân thủ các yêu cầu.
Bước 2: Yêu cầu đối với đánh giá tuân thủ WRAP – Giám sát độc lập
Nhà sản xuất lập kế hoạch làm việc tại chỗ cho việc đánh giá bởi một giám sát viên độc lập được công nhận chính thức. Giám sát viên này sẽ thẩm tra việc tuân thủ tại nhà sản xuất với các nguyên tắc sản xuất.
Bước 3 – Chứng nhận WRAP – Xem xét cuối cùng
Giám sát viên đệ trình báo cáo đánh giá và thư giới thiệu đến WRAP về đánh giá tuân thủ các nguyên tắc. WRAP phát hành chứng nhận cho nhà sản xuất đủ điều kiện.

Hỗ trợ thông tin chứng nhận tiêu chuẩn WRAP, vui lòng liên hệ:
Hotline: 093.2211.786
Email: salesmanager@knacert.com
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top