Trust your instinct- cuộc thi Belvedere- Vòng Chung kết

LaoHac_VDK

VÔ VI
[h=1]Trust your instinct- cuộc thi Belvedere- Vòng Chung kết[/h]
Đăng ngày: 19:37 20-10-2011Thư mục: Phác thảo trong thời trang[FONT=arial, helvetica, clean, sans-serif]​

1/Vương Quốc Đạt - nick: vuongquocdat - Tên BST: Attractive Belve
http://believeinbelve.com/#/Cam-Hung-Belve/Chi-Tiet-Bai-Thi/526


[FONT=arial, helvetica, clean, sans-serif][/FONT]

2 /Phạm Thị Thu Nga - nick: Phamthithunga - Tên BST: Kỳ tích Belvedere
http://believeinbelve.com/#/Cam-Hung-Belve/Chi-Tiet-Bai-Thi/525[FONT=tahoma, verdana, arial, sans-serif]
[/FONT]

3/Trương Hồng Thắng - nick: winlun- Tên BST: Bản Belvedere Icon
http://believeinbelve.com/#/Cam-Hung-Belve/Chi-Tiet-Bai-Thi/523


[FONT=tahoma, verdana, arial, sans-serif][/FONT]
4/Nguyễn Lưu Quốc Thái - nick: quocthai - Tên BST: Luxury Dream
http://believeinbelve.com/#/Cam-Hung-Belve/Chi-Tiet-Bai-Thi/522


5/Nguyễn Bùi Quốc Dũng - nick: quocdung1707 - Tên BST: BEAUTIFUL INSTINCT
[FONT=tahoma, verdana, arial, sans-serif][/FONT]
[FONT=tahoma, verdana, arial, sans-serif] NGuồn tư liệu: Pam Husano's blog, Belvedere.[/FONT]
[/FONT]

Nguồn trích dẫn (0)

Tìm tag: Trust your instinct- cuộc thi Belvedere- Vòng Chung kết
 
Top