Ứng dụng nhỏ giúp tắt phần mềm Gemini X8 khi bị treo dể dàng

Khi giác sơ đồ và để máy trong một thời gian dài, một số phiên bản Gemini sẽ bị treo. Lúc này phải dùng Task Manager để tắt nó! Nhưng một số anh chị ngành may không rành máy tính lắm, nên một số người chọn cách khởi động lại máy tính!


Để tránh sự bất tiện này, Gemini 360 đã viết một số dòng lệnh và đóng gói thành file exe để xử lý khi Gemini bị treo. Tải file về ta được file GeminiSTOPall.exe, chỉ cần kích đôi chuột vô file này thì tất cả phần mềm gemini sẽ tắt hết.
Trên Win 7 thì mình click phải lên file, chọn Pin on Taskbar, nó sẽ xuất hiện trên taskbar cho tiện sử dụng.

Lưu ý: Ứng dụng này sẽ tắt tất cả phần mềm gemini đang mở, bao gồm Gemini Photo, Pattern và NestExpert. Vì vậy phải lưu các file không bị treo trước khi chạy file này.

Link tải

Tác giả mr Ken
http://adf.ly/Srd43

Read more: http://www.gemini360.info/2013/07/tat-phan-mem-gemini-x8-khi-bi-treo.html#ixzz2aATbNx36
 
Top