Update sơ đồ trong Opitex!

Có bác nào biết lệnh update sơ đồ trong Opitex chỉ em với!
Ví dụ: Sơ đồ em giác xong rồi mà rập lai chỉnh sửa lại.Em muốn sơ đồ nó cập nhật lại các chi tiết đã chỉnh sưả.Vậy thì phải làm sao các bác??

Trong gerber có lệnh update tự động. vậy bác nào biết trong opitex có lệnh này thì chỉ em với!
Xin Cảm ơn!
 
Ðề: Update sơ đồ trong Opitex!

Chào Bạn
Nếu đã đi sơ đồ rồi mà chỉnh sửa rập. thì bạn save lai bộ rập đã chỉnh sửa , xong mở sơ đồ , chọn menu file chọn find and update( sau đó chọn dường dẩn đả lưu rập đã chỉnh). kế tiếp chọn chi tiết đã chĩnh sửa lưu ý trùng tên chi tiết ở sơ đồ, và dung lệnh replace piece là ok , nếu có ji chưa rõ thì liên lạc với mình
Quang Hiền
Sky ; lequanghien5
email; quanghien0566@gmail.com
chào thân ái
 
Ðề: Update sơ đồ trong Opitex!

chào các bác cho em hỏi?trong optitex 10 có update size trong sơ đồ mà không cần đi lại sơ đồ mới không?
Ví Dụ:em đi sơ đồ size M+L rồi bây giờ em muốn update size XL+S cùng thế sơ đồ đó mà không cần đi lại!
bác nào biết chỉ giúp em với !Em cám ơn nhiều!
 
Ðề: Update sơ đồ trong Opitex!

Chào Bạn
Nếu đã đi sơ đồ rồi mà chỉnh sửa rập. thì bạn save lai bộ rập đã chỉnh sửa , xong mở sơ đồ , chọn menu file chọn find and update( sau đó chọn dường dẩn đả lưu rập đã chỉnh). kế tiếp chọn chi tiết đã chĩnh sửa lưu ý trùng tên chi tiết ở sơ đồ, và dung lệnh replace piece là ok , nếu có ji chưa rõ thì liên lạc với mình
Quang Hiền
Sky ; lequanghien5
email; quanghien0566@gmail.com
chào thân ái
a cho e hỏi sau khi update lại sơ đồ mà số thứ tự các chi tiết ko đúng.chi tiết update lại bị đánh số khác với các chi tiết khác của cùng 1 sản phẩm phải làm như thếnào a
 
Top