Video học thêu

Garmenttech

Thành Viên
Đây là một số video hoc thêu mà mình sưu đâược:
Cách thêu chữ thập:
[video=youtube;OLYdbatulwM]http://www.youtube.com/watch?v=OLYdbatulwM&feature=player_embedded[/video]
Cách thêu đường viền:
[video=youtube;Kkrdekn4g90]http://www.youtube.com/watch?v=Kkrdekn4g90&feature=player_embedded[/video]
Cách thêu nút:
[video=youtube;2uUjGJvVx2I]http://www.youtube.com/watch?v=2uUjGJvVx2I&feature=player_embedded[/video]
 
Top