Xây dựng hệ thống cỡ số sản phẩm may mặc trên cơ sở số đo nhân trắc người Việt Nam

nguyetque

Thành Viên
Xây dựng hệ thống cỡ số sản phẩm may mặc trên cơ sở số đo nhân trắc người Việt Nam
Đây là đề tài khoa học đầu tiên của ngành dệt may Việt Nam có tính khả thi, không chỉ phục vụ cho ngành dệt may mà toàn xã hội bởi tính chuẩn mực. Bước đầu đã xây dựng hệ thống chuẩn cho sản phẩm may mặc Việt Nam. Đề tài cần tiếp tục nghiên cứu và triển khai thực hiện sản xuất các nhóm sản phẩm tại các doanh nghiệp có uy tín trong Tập đoàn như, May 10, may Việt Tiến, may Nhà Bè sản xuất sản phẩm sơ-mi, quần âu, veston nam, nữ. Công ty may Hồ Gươm triển khai sản xuất sản phẩm quần áo trẻ em. Chậm nhất ngày 30-11-2009 phần mềm của đề tài hoàn thành và nhanh chóng triển khai quy chế hướng dẫn sử dụng.
Có bạn nào biết cái này ko vậy? Tìm nó ở đâu hén?
 
Top