Xin biểu mẫu dùng cho các bộ phận ngành may

Em là sv chuẩn bị ra trường, anh có thể vho em xin các biểu mẫu đc k ạ. Em không đọc được tài liệu huhu. Mail em ạ doanquynhninh@gmail.com Em cam ơn anh ạ.
Mình vừa chuyển sang làm việc cho 1 doanh nghiệp may mặc. Doanh nghiệp này cũng mới thành lập, các phòng ban còn sơ sài lắm, nên kế toán sẽ kiêm đủ thứ việc. Các sếp thì cũng không có kinh nghiệm gì, công ty mình nhận gia công quần áo cho Hàn Quốc, trung Quốc...
Phần hạch toán mình hiểu rồi, nhưng mình bị vướng ở khâu các biểu mẫu.
Ai đã từng hoặc đang làm ở trong Dn may mặc xin hãy chia sẻ với mình các biểu mẫu này được không ạ? Đa tạ lắm lắm!
Các biểu mẫu mình cần:
4.4.4 Biểu mẫu Xưởng cắt
4.4.4.1 Báo cáo nhận vải, .
4.4.4.2 Biên bản xả vải,
4.4.4.3 Phiếu hạch toán bàn cắt, .
4.4.4.4 Sổ dán số phối bộ,
4.4.4.5 Sổ giao nhận cắt,
4.4.4.6 Phiếu thay thân,
4.4.4.7 Tiến độ sản xuất mã hàng, .
4.4.4.8 Báo cáo tiến độ sản xuất cắt,
4.4.4.9 Báo cáo hàng hư lỗi sội không phải thay,
4.4.4.10 Báo cáo sản lượng trong tháng,
4.6.1 Sổ nhận BTP xưởng cắt,
4.4.6.2 Tiến độ sản xuất ngày,
4.4.6.3 Báo cáo sản lượng giờ,
4.4.6.4 Sổ theo dõi số lượng theo chuyền,.
4.4.6.5 Báo cáo tiến độ sản xuất ngày theo xưởng may,.
4.4.6.6 Sổ giao thành phẩm hoàn thành,1 trang

Túm lại là toàn bộ các biểu mẫu dùng cho các bộ phận từ kỹ thuật đến công nhân. Please, help me!!!!
 
Mình vừa chuyển sang làm việc cho 1 doanh nghiệp may mặc. Doanh nghiệp này cũng mới thành lập, các phòng ban còn sơ sài lắm, nên kế toán sẽ kiêm đủ thứ việc. Các sếp thì cũng không có kinh nghiệm gì, công ty mình nhận gia công quần áo cho Hàn Quốc, trung Quốc...
Phần hạch toán mình hiểu rồi, nhưng mình bị vướng ở khâu các biểu mẫu.
Ai đã từng hoặc đang làm ở trong Dn may mặc xin hãy chia sẻ với mình các biểu mẫu này được không ạ? Đa tạ lắm lắm!
Các biểu mẫu mình cần:
4.4.4 Biểu mẫu Xưởng cắt
4.4.4.1 Báo cáo nhận vải, .
4.4.4.2 Biên bản xả vải,
4.4.4.3 Phiếu hạch toán bàn cắt, .
4.4.4.4 Sổ dán số phối bộ,
4.4.4.5 Sổ giao nhận cắt,
4.4.4.6 Phiếu thay thân,
4.4.4.7 Tiến độ sản xuất mã hàng, .
4.4.4.8 Báo cáo tiến độ sản xuất cắt,
4.4.4.9 Báo cáo hàng hư lỗi sội không phải thay,
4.4.4.10 Báo cáo sản lượng trong tháng,
4.6.1 Sổ nhận BTP xưởng cắt,
4.4.6.2 Tiến độ sản xuất ngày,
4.4.6.3 Báo cáo sản lượng giờ,
4.4.6.4 Sổ theo dõi số lượng theo chuyền,.
4.4.6.5 Báo cáo tiến độ sản xuất ngày theo xưởng may,.
4.4.6.6 Sổ giao thành phẩm hoàn thành,1 trang

Túm lại là toàn bộ các biểu mẫu dùng cho các bộ phận từ kỹ thuật đến công nhân. Please, help me!!!!

[/Q
 
Mình vừa chuyển sang làm việc cho 1 doanh nghiệp may mặc. Doanh nghiệp này cũng mới thành lập, các phòng ban còn sơ sài lắm, nên kế toán sẽ kiêm đủ thứ việc. Các sếp thì cũng không có kinh nghiệm gì, công ty mình nhận gia công quần áo cho Hàn Quốc, trung Quốc...
Phần hạch toán mình hiểu rồi, nhưng mình bị vướng ở khâu các biểu mẫu.
Ai đã từng hoặc đang làm ở trong Dn may mặc xin hãy chia sẻ với mình các biểu mẫu này được không ạ? Đa tạ lắm lắm!
Các biểu mẫu mình cần:
4.4.4 Biểu mẫu Xưởng cắt
4.4.4.1 Báo cáo nhận vải, .
4.4.4.2 Biên bản xả vải,
4.4.4.3 Phiếu hạch toán bàn cắt, .
4.4.4.4 Sổ dán số phối bộ,
4.4.4.5 Sổ giao nhận cắt,
4.4.4.6 Phiếu thay thân,
4.4.4.7 Tiến độ sản xuất mã hàng, .
4.4.4.8 Báo cáo tiến độ sản xuất cắt,
4.4.4.9 Báo cáo hàng hư lỗi sội không phải thay,
4.4.4.10 Báo cáo sản lượng trong tháng,
4.6.1 Sổ nhận BTP xưởng cắt,
4.4.6.2 Tiến độ sản xuất ngày,
4.4.6.3 Báo cáo sản lượng giờ,
4.4.6.4 Sổ theo dõi số lượng theo chuyền,.
4.4.6.5 Báo cáo tiến độ sản xuất ngày theo xưởng may,.
4.4.6.6 Sổ giao thành phẩm hoàn thành,1 trang

Túm lại là toàn bộ các biểu mẫu dùng cho các bộ phận từ kỹ thuật đến công nhân. Please, help me!!!!

[/Q
 
Top