Xin hướng dẫn cài đặt máy vẽ Aorui Graphic Output Solfware ( dòng jetlink)

chuotxam05

Thành Viên
Dear All !

Ai vui lòng chia sẻ về cách thiết lập cài đặt cho dòng mày này ( đi giúp thôi )

Hiện tại máy gặp 1 số vấn đề sau mà không rõ : như máy vẽ bị nét đứt muốn thiết lập lại bước vẽ ngắn đi

Muốn tăng chỉnh trục X/Y khi mẫu có vấn đề về -/+

Muốn tăng độ nét (đậm) đường vẽ

P/S : Máy in phun

Thanks !
 
Top